AZC Budel 10 jaar langer open

Foto: expositie i.s.m. RICK in AZC Budel

Op voorstel van CDA, VVD en Cranendonck Actief! heeft de gemeenteraad van Cranendonck op 17 mei besloten onder een aantal heldere voorwaarden in te stemmen met de opvang van maximaal 1500 vluchtelingen voor de duur van 10 jaar op de voormalige Nassau Dietzkazerne in Budel.

Het college van B&W zal binnen deze voorwaarden met het COA tot een bestuursovereenkomst dienen te komen voor het einde van dit jaar. Ook heeft het college de opdracht gekregen serieus te onderzoeken of de gemeente zelf, of een ontwikkelaar, het terrein kan kopen om daarna te verhuren aan het COA.

Een van de belangrijkste voorwaarden die worden gesteld is dat de regie zoveel mogelijk in handen dient te blijven van de gemeente zelf. Daartoe zal elke drie jaar de voortgang van de afspraken serieus worden geëvalueerd. Bij niet naleving van de afspraken is tussentijdse verbreking van de overeenkomst een reële optie. Het zwaartepunt binnen de 1500 plaatsen zal liggen bij de zogeheten ‘aanmeldstraat’ (voor vluchtelingen die aan het begin van hun procedure zitten). Maximaal 300 plaatsen kunnen worden gebruikt als AZC voor statushouders. De gemeente Cranendonck zal niet meer ingaan op een verzoek tot extra noodopvang, hierin dient te worden voorzien door andere gemeenten. Het AZC in Dorplein blijft als zelfstandig AZC voortbestaan.

Met dit voorstel denken de indienende partijen een goede balans te hebben gevonden tussen de wensen van het COA, de vele signalen uit de Cranendonckse samenleving en het voorkeursscenario van het college van B&W. In 2025 vindt een derde evaluatie plaats. Als partijen van oordeel zijn dat voortzetting van de overeenkomst noodzakelijk en wenselijk is, gezien de situatie op dat moment, dan wordt daarover in dat jaar besloten.

Lees via onderstaande link het amendement dat door de fracties CDA, Cranendonck Actief! en VVD is ingediend tijdens de raadsvergadering van vanavond. Dit amendement is aangenomen met 12 stemmen voor, 6 stemmen tegen. Het uiteindelijke besluit werd genomen met 13 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

Amendement besluit Scenario’s AZC Budel (PDF):
http://iwdg.nl/24XGSmR