Een zooitje bij de PMD-containers

Foto’s – Afgelopen week regende het klachten over overvolle PMD-containers (Plastic / Metaal / Drankkartons) in Weert. Het probleem dat Weertenaren hun PMD-afval langs de containers dumpen speelt langere tijd, maar afgelopen week leek een opvallende toename te zijn van de dumpingen. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat de Reinigingsdienst verzuimd had om op vrijdag 6 mei de containers te legen.

Ook de gemeente Weert kreeg van haar burgers signalen dat er veel afval langs de containers lag. Een deel van de zaken was kapot of niet goed afgesloten met als gevolg dat er zwerfafval door de wijken waaide. Er is inmiddels actie ondernomen en de rotzooi is opgeruimd. Bijkomend feit is dat de PMD-containers worden vervangen. Deze containers hebben grotere vulopeningen.

Een woordvoerder van de gemeente Weert laat het volgende weten: “Het probleem met de PMD-containers heeft de aandacht van de gemeente en nemen we serieus. De afgelopen maanden kregen wij als gemeente deze signalen ook. We zijn toen meteen gaan controleren en zagen dat containers niet altijd vol waren. Er waren redelijk veel bijplaatsingen (het plaatsen van vuilniszakken naast de container), vaak door vuilniszakken die niet door vulopeningen passen. We hebben daarom het afgelopen jaar alle ondergrondse containers voor PMD (Plastic, Metalen verpakkingen en Drankenkartons) inzameling aangepast met een grotere vulopening.

Alle bovengrondse containers voor PMD inzameling zullen, nog voor de zomervakantie (2016) worden vervangen door containers met grote vulopeningen. Hierdoor hopen wij dat de bijplaatsingen tot een minimum beperkt worden. We vragen ook aan burgers om ervoor te zorgen dat afval wordt aangeleverd in zakken die passen in de vulopeningen (60 l.)

Navraag bij de Reinigingsdienst Weert leert dat ze afgelopen week verzuimd hebben de containers op vrijdag 6 mei te ledigen. Dit verklaart de bijplaatsingen. Het is vaker voorgekomen dat er niet op een juiste wijze is geanticipeerd op feest- en vrije dagen waardoor er volle containers ontstaan, meestal voor of net in een weekend.

We zullen als opdrachtgever van de Reinigingsdienst Weert blijven controleren op de vulgraad van de containers. Zou dit problemen blijven opleveren (volle container) dan zal de frequentie van ledigen worden verhoogd. Eventuele bijplaatsingen zullen consequent opgeruimd worden.”

– Foto’s: ingestuurde foto’s van Weertenaren
[nggallery id=’3811’]