Nederweert – Op maandag 10 mei jl zijn de 1e jaars leerlingen van Citaverde Nederweert gestart met een lessenreeks over zwerfafval.

Uit onderzoek van het NIPO blijkt dat de effecten van zwerfafval-opruimacties duidelijke gedragsveranderingen oplevert. Steeds minder mensen gooien iets op straat. Toch wordt het zwerfafval als een steeds groter probleem ervaren. Het ergert steeds meer mensen als er blikjes, flesjes, papiertjes, kauwgum en sigarettenpeuken rondslingeren in de openbare ruimte en nog erger, als groot afval wordt gedumpt. De woonomgeving en ook de natuur worden door deze troep ontsierd. Bovendien trekt zwerfafval meer afval en ook ongedierte aan. Een leefomgeving die vervuild is, maakt dat mensen zich onprettig en zelfs onveilig gaan voelen. Het lokt ander, verkeerd gedrag uit.

Het is een taak van de gemeente om de stad schoon, heel en veilig te houden. Maar ook burgers en bedrijven; eigenlijk álle gebruikers van de openbare ruimte hebben daar een rol en verantwoordelijkheid in. We moeten er met elkaar mee bezig blijven; zélf geen afval op straat gooien en ook kinderen leren dat niet te doen. En elkaar hierop durven aanspreken.

Leerlingen van de Groene Mavo in Nederweert geven het goede voorbeeld. De gemeente Nederweert zorgde voor de benodigde materialen. Gewapend met prikkers en vuilniszakken zijn zij in groepjes van drie leerlingen zwerfafval gaan zoeken in heel Nederweert. Iedere groep had een eigen gebied waarbinnen zij het zwerfafval moesten verzamelen.

In de volgende les worden de resultaten in de klas door de leerlingen geanalyseerd. Leerlingen leren hierbij onder andere hoelang het duurt voordat de verschillende afvalsoorten afbreken. Daarmee krijgen ze wellicht ook een stimulans om zelf geen afval meer op straat te gooien en de omgeving schoon te houden.