Schetsen winkelcentrum Leuken

Foto via: https://www.facebook.com/LeukenWeert

Afgelopen avond werden de bewoners van de wijk Leuken bijgepraat over de verplaatsing van hun winkelcentrum. Het wijkwinkelcentrum dat nu gelegen is aan de Friezenstraat zal worden gesloopt. Dit gebeurd nadat op de hoek St. Jobstraat / Ringbaan-Oost een nieuw winkelcentrum is gerealiseerd.

Het bovenaanzicht van het plangebied was reeds bekend, echter hoe komt het winkelcentrum er echt uit te zien? Tijdens de informatieavond kregen de tientallen aanwezigen te zien wat de nieuwe uitstraling van het winkelcentrum gaat worden.

Op het perceel worden drie nieuwe losstaande gebouwen gerealiseerd. Aldaar zullen o.a. de Aldi, Jumbo en de fietsenwinkel van Hans Struik worden gevestigd. In de aanbouw van de Jumbo zullen de dagwinkels worden gevestigd.

De locatie aan de Friezenstraat, waar nu de winkels zijn gelegen, wordt herontwikkeld. De oude winkels worden gesloopt, de bestemming detailhandel verdwijnt hier en grondgebonden, levensloopbestendige woningen komen daarvoor in de plaats. De ruimte tussen de nieuwe school en de nieuwe woningen wordt een wijkpark.

Hierboven zie je een foto van het schetsontwerp. Benieuwd naar meer beelden? Bekijk dan de Facebookpagina van de wijkraad: https://www.facebook.com/LeukenWeert

Bovenaanzichtje zie je hier: http://iwdg.nl/24L7rix