Het azielzoekerscentrum (AZC) in Weert is op 16 september 2015 geopend als noodopvang. Er was op dat moment grote behoefte aan direct beschikbare opvangplekken. Het woord noodopvang geeft al aan dat de opvang in de basis gereed was maar dat er wel diverse aanpassingen nodig waren voor een volwaardige opvang. De afgelopen maanden hebben er allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden.

Er hebben allerlei verbouwingen plaatsgevonden in de gebouwen om bijvoorbeeld gemeenschappelijke keukens te maken en meer faciliteiten aan te brengen. Op 19 april jl. was het dan eindelijk zo ver: het centrum kreeg officieel de AZC-status. De opvanglocatie te Weert is inmiddels van alle markten thuis. Om de eerste bewoners zo min mogelijk te laten verhuizen is, tegelijk met de aanpassingen op de locatie, de noodopvang in Weert omgevormd naar een centraal ontvangstlocatie (col) alvorens over te gaan tot procesopvanglocatie en nu zijn ze dus een AZC. Dat betekent dat alle bewoners op locatie een eerste beslissing op hun asielaanvraag hebben gekregen van de IND, en zelfstandig vorm geven aan hun dagelijks levens en de toekomst. Al met al een uniek verhaal in de opvang van vluchtelingen in Nederland tijdens zo’n drukke periode als we kijken naar de instroom in Nederland.

Inmiddels is er en team van 36 personen en samen met het dubbele aantal vrijwilligers is AZC Weert er klaar voor. Alle verbouwingen zijn achter de rug en gaan ze volop aan de slag om de tijd van de bewoners op het azc zo goed mogelijk te laten verlopen. Op 28 mei willen ze dit graag met een feestelijke opening vieren. Tijdens de officiële opening kun je een kijkje nemen op de locatie en wordt uitleg gegeven over alle aanpassingen, niet alleen voor het COA maar ook onze partners zoals Vluchtelingenwerken en het Gezondheidscentrum Asielzoekers. Ook de scholen, Koala en het Kwadrant, openen dan hun deuren. En niet in de laatste plaats kun je kennis maken met de bewoners van de locatie in Weert.

Op zaterdag 28 mei ben je van harte welkom tussen 12:00 en 16:00. Wees er zeker op tijd bij: om 12:00 vindt er een openingsceremonie plaats op de appelplaats in samenwerking met de gemeente Weert.