Stramproy geeft gul tijdens collecte

De Stichting Goede Doelen Stramproy organiseerde dit jaar voor elf goede doelen een gezamenlijke collecte. Dit jaar heeft deze collecte € 19.901,72 opgebracht; dat is ruim € 440,- meer dan vorig jaar.

De vrijwilligers zijn dan ook razend enthousiast en vinden een hartelijk woord van dank op z’n plaats. Allereerst aan alle gevers die het intekenformulier met het bijbehorende bedrag of los geld in de bus stopten. Nog meer mensen dan vorig jaar hadden het formulier al klaar liggen. Deze brieven waren huis aan huis bezorgd door een groepje vrijwilligers en enkele collectanten.

Ook de collectanten verdienen een grote pluim. Verdeeld over 59 routes belden ze overal met een vriendelijk gezicht aan. Daarna kwamen ze de bus leegmaken in ’t Österke, dat we mochten gebruiken van de parochie, waar ze even konden bijpraten onder het genot van koffie of thee met een lekker stukje vlaai van de Jumbo! Degenen die niet thuis waren hebben daadwerkelijk in het weekend gebruik gemaakt van de grote collectebus, aangeboden door Jumbo.

Resultaat per goed doel:
1. Amnesty International: € 1.028,16
2. Reumafonds: € 1.644,01
3. Vastenactie: € 2.147,01
4. Hartstichting: € 2.299,94
5. Longfonds: € 1.673,31
6. EHBO-vereniging: € 1.917,22
7. KWF Kankerbestrijding: € 3.103,53
8. Nierstichting: € 1.601,19
9. Fonds Verstandelijk Gehandicapten: € 1.295,20
10. Brandwondenstichting: € 1.258,26
11. Alzheimer Nederland: € 1.933,89

De collecteweek werd mogelijk gemaakt door verschillende samenwerkende organisaties in Stramproy die de Stichting graag wil benoemen. De tasjes van de Rabobank van vorig jaar deden weer goede dienst. Ook het drukwerk van Drukkerij DSW was weer goed verzorgd. De fotograaf Thieu Niellissen maakte enkele mooie foto’s bij het interview met Peter Hoekstra, zijn dochter Tika en hun gaststudente Min. Ook de foto met Frans Henderikx, de voorzitter van de Dorpsraad, werd door hem gemaakt.