VVD ontstemd over NS-bussen

De VVD fractie heeft in april jl. al aandacht gevraagd voor de problemen die zich voordoen op het Stationsplein indien er busvervoer is ingezet door de NS. De bussen parkeren namelijk op het plein en blokkeren daarmee de Kiss & Ride stroken en belemmeren het zicht van automobilisten en fietsers.

De gemeente Weert heeft afspraken gemaakt met de busvervoerders. Indien er geplande werkzaamheden zijn vertrekken de bussen vanaf de parkeerplaats aan de Parallelweg. Indien er zich calamiteiten voordoen, zoals vandaag het geval is, zouden de bussen moeten vertrekken vanuit het busstation.

Raadslid Joey Engelen: ”We constateren dat de afspraken niet worden nagekomen en dat het wederom een chaos is op het plein. We willen van de wethouder weten wat hij hier aan gaat doen zodat het plein voor iedereen toegankelijk blijft. Het gaat nu al voor de derde keer in een korte periode mis.”

De VVD is van mening dat er gezocht moet worden naar een structurele oplossing. Aangezien het parkeren bij het busstation ook lastig is vanwege de fout geparkeerde fietsen en het gebrek aan ruimte moeten er andere opties worden bekeken. Daarom stellen de liberalen de volgende vragen aan het College:

1. Hoe zorgt u ervoor dat de gemaakte afspraken tussen de gemeente en de busvervoerders worden nagekomen?

2. Hoe zorgt u ervoor dat er voldoende ruimte is voor de bussen om de passagiers in- en uit te laten stappen aan de zijde van het busstation?

3. Is het mogelijk om de bussen altijd vanaf de Parallelweg te laten vertrekken zodat dit ook duidelijk is voor de reizigers en problemen kunnen worden voorkomen? Waarom wel, waarom niet?