Opnieuw zienswijze winkelcentrum

Foto via: https://www.facebook.com/LeukenWeert

Weert heeft plan om op de hoek van de St. Jobstraat / Ringbaan-Oost een nieuw winkelcentrum te realiseren. Volgens het plan worden in dit winkelcentrum een Aldi en Jumbo gevestigd. Om dit mogelijk te maken is een verandering van het bestemmingsplan nodig, maar die verandering stuit op bezwaren.

Onlangs diende de gemeente Nederweert een zienswijze is tegen het bestemmingsplan. Inmiddels is ook gebleken dat supermarktketen Jan Linders samen met de pandeigenaar van de supermarkt aan de Maaspoort een zienswijze heeft ingediend. De beide partijen hebben een advocaat in de arm genomen.

Jan Linders is niet tegen een optimalisatie van de huidige Jumbo supermarkt in de wijk Leuken. Echter is er volgens hen geen ruimte voor een nieuw winkelcentrum op Leuken omdat het zou leiden tot teveel detailhandel in dagelijkse goederen in Weert. Ook afgezet tegen vergelijkbare gemeenten zou het aanbod in Weert nu al bovengemiddeld te noemen, waarmee Weert momenteel al over een ruim aanbod aan dagelijkse artikelen beschikt.

De supermarktketen geeft aan op geen enkele wijze te zullen toestaan dat het voortbestaan van haar supermarkt aan de Maaspoort in gevaar zal komen. Men geeft aan dat het onderzoeksbureau BRO ‘gegoocheld’ heeft. Volgens het onderzoek zouden in Weert-Oost in totaal ruim 9.100 mensen wonen. Om aan dat aantal te komen worden de wijken Leuken, Groenewoud en Biest-Oost bij elkaar opgeteld. Deze optelsom is volgens Jan Linders volstrekt willekeurig en het lijkt erop dat er op deze manier bewust voldoende draagvlak voor de realisatie van een nieuw wijk- winkelcentrum in Weert-Oost wordt gecreëerd.

Het realiseren van een nieuw winkelcentrum aan de Ringbaan-Oost zou direct consequenties kunnen hebben voor het functioneren van supermarkten (en daarmee de andere aanwezige detailhandel) in het centrum van Weert. Aangezien het functioneren van winkels in het Centrum van Weert nu al onder druk staat, zal dit onherroepelijk gaan leiden tot leegstand in het centrum van Weert, zo stelt de ondernemer in de brief.

Volgens de advocaat van Jan Linders ontbreekt er ook een afweging op regionaal niveau. Op veel plaatsen in de toelichting wordt het standpunt ingenomen dat hier sprake is van een wijkwinkelcentrum dat een functie heeft voor de wijken Groenewoud en Leuken, maar feit is dat hier sprake is van de toevoeging van een nieuwe permanente Aldi, met een wijkoverstijgende, waarschijnlijk zelfs regionale functie.

Om die reden moet op grond van het provinciaal beleid ook worden aangetoond dat de ontwikkeling leidt tot toegevoegde waarde voor de regio, versterking van de structuur en het verdwijnen van minstens zoveel voorraad elders in de regio. Het beleid is recent verder aangescherpt, vooral op het gebied van regionaal overleg. Dit strookt met de zienswijze die de gemeente Nederweert heeft ingediend.

De gemeente Weert heeft de zienswijze in behandeling genomen en zal binnenkort met een antwoord komen op de bezwaren.