Maatregelen na wateroverlast

De laatste weken trekken regelmatig zware regenbuien over de stad. In de nacht van 1 op 2 juni leidde dat lokaal tot veel wateroverlast.

De gemeente, brandweer en Stedin hebben onlangs onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om in de toekomst overlast te beperken. Netbeheerder Stedin heeft besloten een schakelkast aan de Tobbersdijk in Boshoven te verplaatsen. De gemeente gaat ervoor zorgen dat inwoners die spoedeisende problemen willen melden buiten de openingstijden van de gemeente, sneller worden geholpen. Op het moment van overlastsituaties als deze wordt voortaan direct de telefooncapaciteit tijdelijk uitgebreid.

De gemeente en brandweer hebben hun gezamenlijke aanpak van deze wateroverlast recentelijk geëvalueerd. De algehele conclusie is dat alle disciplines adequaat hebben gehandeld. De kans op extreme buien neemt echter toe vanwege de klimaatverandering. Enige wateroverlast zal in de toekomst daarom onvermijdbaar zijn.

Boshoven
In de omgeving Tobberdijk, Korenbloemstraat, Pastoor Rieterstraat in de wijk Boshoven viel onlangs de stroom uit omdat daar een stroomschakelkast onder water liep. Ook de rioolgemalen kwamen tijdelijk stil te staan door de stroomuitval. Dit leidde tot veel wateroverlast voor de inwoners van het achterliggende gebied. Omdat het niet de eerste voorval was, heeft energiebeheerder Stedin, de eigenaar van de schakelkast, toegezegd de kast voor 1 augustus 2016 te verplaatsen naar de Korenbloemstaat.

Rond de Kazerne
In de Tooroplaan in de wijk Rond de Kazerne liepen opnieuw een garage en een bergingsruimte in het souterrain van een bungalow onder water. Het rioolgemaal aan de Rembrandtlaan stond aan voordat de regenbuien begonnen. Vanwege de grote tegendruk in het riool kon het rioolgemaal helaas het water niet of nauwelijks afvoeren. Hier wordt nu uitgebreid onderzoek naar gedaan. De commissie watersnood Weert Bungalowpark wordt daarbij betrokken.