René Verheggen 50 jaar in de politiek

Foto: Verheggen al 50 jaar geboeid aan de politiek

Foto’s – René Verheggen is 50 jaar actief in de Weerter politiek. “Dat verdient geen lintje, maar een keuring”, zo grapte burgemeester Heijmans. Verheggen werd daarom op ludieke wijze verrast toen de agenten hem in de boeien sloegen.

De gemeenteraad behandelt deze middag de Voorjaarsnota en tijdens de aanvang werd in de raadzaal stil gestaan bij dit bijzondere jubileum. Verheggen werd toegesproken door de burgemeester. In 1966 is de heer Verheggen begonnen aan zijn politieke carrière. Toen was Verheggen al voorzitter van de Weerter jongerenafdeling van het Rooms Katholieke Werkliedenverbond (RKWV). De samenstelling van de kandidatenlijst gebeurde toen met een Groslijst Verkiezing waaraan alle leden van het RKWV mochten deelnemen. Op dat moment was Verheggen 23 jaar en hierdoor kwam hij op een verkiesbare plaats op de lijst en zo is het 50 jaar geleden allemaal begonnen.

Sinds 1966 is Verheggen als raadslid gestart. Op enkele onderbrekingen na is hij altijd raadslid geweest in Weert. De politiek zat Verheggen in het bloed, want ook zijn vader was raadslid en wethouder geweest. Met genoegen nam Verheggen altijd extra taken op zich zoals het voorzitterschap van commissies. Ook is hij bijna 27 jaar wethouder geweest in Weert. Veel Weertenaren kennen hem ook als ‘kermiswethouder’.

Als verkeerswethouder heeft hij ook veel infrastructurele projecten in gang gezet. De meest bekende is de voetgangersoversteek tussen de Stationsstraat en de Langstraat, beter bekend als ‘de buik van Verheggen’.

Verheggen werd door het gemeentebestuur, de raadsleden en de medewerkers van de gemeente Weert bedankt voor zijn jarenlange inzet tot nu toe. Hij kreeg van de burgemeester een cadeau uitgereikt. Ook René Laenen, voorzitter van Weert Lokaal spraken lovende woorden en bood Verheggen een receptie aan.