De gemeente Weert heeft in het kader van ‘de doorbraakprojecten’ een subsidie van 35.000 euro toegekend aan een vernieuwend project van PSW (Pedagogisch Sociaal Werk) en Risse Groep. Het gaat om een Groepsbegeleide Werkplek waarbij cliënten van PSW – onder begeleiding op maat – samen met Risse-medewerkers werkervaring opdoen in het Arbeidstrainingscentrum aan de Risseweg in Weert. Uiteindelijk doel is dat de cliënten worden begeleid naar werk in het reguliere bedrijfsleven of binnen de SW-voorziening. Aanleiding voor de samenwerking is de invoering van de Participatiewet en de veranderingen in de WMO, waardoor zoveel mogelijk mensen regulier aan de slag moeten.

Ontschotting en efficiencyvoordelen
Begin 2014 werd een pilot van dit project gestart. De pilot bleek zo succesvol dat deze nu overgaat in een officiële samenwerking. De kracht van het project zit met name in de ontschotting van beide organisaties. Inmiddels werken ruim 20 cliënten van PSW in het Arbeidstrainingscentrum van Risse Groep.

De samenwerking levert niet alleen een kostenbesparing en efficiencyvoordelen op doordat PSW gebruik maakt van de infrastructuur van Risse Groep, maar heeft ook een duidelijke meerwaarde voor de doelgroep. De cliënten van PSW werken mee in de industriële omgeving bij Risse Groep en ontwikkelen zich van zorgafhankelijkheid richting zelfredzaamheid. Andersom heeft het project ook aantoonbare voordelen voor de medewerkers van Risse Groep. Zij fungeren als buddy voor de cliënten van PSW, waardoor ze zelf ook groeien en hun eigenwaarde toeneemt.

Maatwerk
De kracht van de samenwerking ligt daarnaast in het proces. Uitgangspunt is de ondersteuningsvraag van elke cliënt en niet de indicatie of organisatie. Het is gebleken dat de verschillende cliënten goed samen begeleid kunnen worden. Per cliënt wordt gekeken hoe deze zich ontwikkelt binnen het arbeidsproces en wat hij/zij nodig heeft om de volgende stap te kunnen zetten. De cliënt wordt op maat begeleid naar het hoogst haalbare, mogelijk zelfs betaald (regulier) werk.

Daar waar PSW expertise meebrengt in de persoonlijke begeleiding en ondersteuning op het werk en in de eigen leefomgeving, hebben de werkleiders van Risse Groep de expertise mensen te begeleiden in de werkprocessen.

Katalysator
Na de invoering van de Participatiewet en alle veranderingen in het sociale domein is dit een project bij uitstek dat dient als katalysator naar een passende nieuwe situatie waarin samenwerking en verbinding centraal staan. Het project van PSW en Risse Groep werkt niet alleen kostenbesparend, het vertegenwoordigt ook een maatschappelijke meerwaarde en het is reproduceerbaar voor andere doelgroepen. Dit zijn criteria waarop de gemeente heeft getoetst bij de toekenning van subsidie voor de doorbraakprojecten.