Swartbroek bundelt de krachten

In Swartbroek gebeurt iets bijzonders. Mensen staan op en bundelen de krachten om het voortbestaan van basisschool St. Laurentius veilig te stellen en daarmee de gemeenschap bloeiend te houden. In deze eerste van drie afleveringen tonen we waar die burgerkracht voor nodig is en toe leidt. “Geloof ons: deze prachtige school heeft absoluut toekomst.”

De opdracht van het overkoepelende schoolbestuur Meerderweert is duidelijk. Per 1 februari 2017 moet basisschool St. Laurentius in Swartbroek minimaal 35 leerlingen tellen om de deuren open te kunnen houden. De jaren erna moet dat aantal verder groeien tot 40. Dat betekent dat de school komend schooljaar zo’n vijf á zes nieuwe kinderen nodig heeft. “Dat lijkt misschien niet veel, maar op de schaal van Swartbroek is dat een behoorlijke opgave”, vertelt Janneke Jacobs van de dorpsraad. Omdat er in het dorp niet of nauwelijks kan worden gebouwd, is er ook nauwelijks aanwas van jonge, schoolgaande kinderen. Door het verdwijnen van de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang heeft de basisschool het aantal leerlingen de laatste jaren flink zien teruglopen. Een tendens die nog is versterkt door recente berichten over een vermeende sluiting.

De kracht van samenwerking
Swartbroek heeft geen zin meer om achterom te kijken en komt met het enige juiste antwoord. Het dorp recht de rug, bundelt de krachten en gaat de uitdaging aan. De dorpsraad, de medezeggenschapsraad van de school, de stichting MFA (MultiFunctionele Accommodatie), bezorgde ouders en belangrijke sleutelfiguren in het dorp zoeken samen naar een oplossing. “En die komt er. Geloof me: het is voor ouders bijzonder aantrekkelijk om hun kind in Swartbroek naar school te laten gaan”, verzekert voorzitter Adri van Meel van de medezeggenschapsraad.

Nieuw kindercentrum
Een belangrijke horde is genomen. Per 1 september start Wieteke Kneepkens uit Swartbroek (zelf moeder) in MFA De Corneel met kindercentrum Hupsakee. Een nieuwe, flexibele kinderopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar, volledig afgestemd op de wensen van ouders. “Een uitkomst voor mensen die op zoek zijn naar een kleinschalige, rustige en veilige omgeving voor hun kind”, zegt Janneke Jacobs van de dorpsraad. Samen met de initiatiefneemster van het nieuwe kindercentrum gaat zij de komende weken persoonlijk in gesprek met ouders voor wie het kindercentrum in Swartbroek een uitstekende oplossing kan zijn.

Kleinschalig en persoonlijk
Daarbij nodigt de dorpsraad iedereen uit om een kijkje te komen nemen in multifunctionele accommodatie De Corneel waar naast de gemeenschapszaal en het dorpscafé de basisschool is ondergebracht. “Een prachtige school met vele mogelijkheden”, stelt Gerda Koonen van de dorpsraad. “Kleine klassen met hechte groepen in een rustige leeromgeving waarin je als kind heel veel persoonlijke aandacht krijgt. Daarbij is het lesprogramma tussen de verschillende groepen zo op elkaar afgestemd dat je als kind heel makkelijk uitstapjes kunt maken naar andere niveaugroepen.” Janneke Jacobs vult aan: “Wat me als ouder misschien nog wel het meest bevalt aan deze school is de fijne, hechte sfeer. Kinderen van klein tot groot spelen hier allemaal mét elkaar. Dat is zó mooi om te zien. Zeker met de komst van het nieuwe kindercentrum is dit de ideale plek om je kind naar school te laten gaan.”

Vertrouwen
Het moge duidelijk zijn. Swartbroek neemt de uitdaging aan. En dat moet ook, want de leefbaarheid staat op het spel. Kinderen vormen de toekomst van deze hechte gemeenschap met een bloeiend verenigingsleven. Janneke Jacobs: “Daarom staan we nu schouder aan schouder. We zullen er alles aan doen om deze mooie school te behouden. Het móet lukken. En het gáát lukken.”