Twee harmonieën kopen samen ‘Muziekhuis Weert’

Notariaat Op de Laak in Budel

De Stedelijke Harmonie St.-Antonius is ontstaan in 1879 en heeft in Weert daardoor een lange staat van dienst op muzikaal gebied. De één jaar later ontstane Kerkelijke Harmonie St.-Joseph 1880 kan eveneens bogen op een succesvol bestaan. Beide verenigingen nemen in de gemeente Weert, ieder op haar eigen wijze, deel aan de gemeenschap en verblijden vele inwoners met hun muzikale klanken.

Beide verenigingen waren decennia lang gehuisvest in zalen van horecapanden of niet-commerciële ruimtes en moesten bij overgang van exploitanten of eigendom telkens hun zoektocht naar een nieuwe repetitieruimte weer starten. Met recht werden zij, bij gebrek aan een platte zaal in Weert, de laatste tijd ‘stadsnomaden’ genoemd. De laatste lokaliteiten, de kerk aan de Maaslandlaan in de wijk Groenewoud voor de Stedelijke Harmonie St.-Antonius en een gymzaal van de vmbo-school Het Kwadrant aan de Schuttebeemd voor de Kerkelijke Harmonie St.-Joseph, werden door de gemeente Weert in bruikleen gegeven met de mededeling: “Als we de ruimte nodig hebben, moeten jullie op zoek naar …”

De wens was dus geëigend om een vaste locatie in eigendom te verkrijgen. In 2014 is er vanuit beide besturen een werkgroep gevormd die tot taak had voor beide verenigingen, hetzij gezamenlijk, hetzij apart, een permanente locatie te vinden die voldeed aan een aantal functionele eisen. Na een rondgang door Weert waarbij tientallen panden de revue passeerden, bleek dat de door de Kerkelijke Harmonie St.-Joseph in gebruik zijnde omgebouwde gymzaal de beste oplossing was en is om door beide verenigingen te worden gebruikt.

Inmiddels is de Groenewoudkerk door de gemeente Weert verkocht aan de Stichting Pedagogisch Sociaal Werk (PSW) en is het pand gesloopt om de bouw van groepswoningen voor mensen met een beperking mogelijk te maken.

In de zomer van 2015 heeft de Stedelijke Harmonie St.-Antonius daarom haar intrek genomen in het inmiddels omgedoopte Muziekhuis Weert. In gezamenlijkheid wordt alles in het werk gesteld om de leden van beide verenigingen muziek te laten maken. Na 10 maanden kunnen we stellen dat dit is geslaagd. Er zijn nog vele wensen en in de loop der tijd zal door veel zelfwerkzaamheid van de leden nog diverse wensen worden vervuld. Maar het belangrijkste is: beide verenigingen hebben een vast dak boven hun hoofd.

Door de gemeente Weert werd in januari 2016 de mogelijkheid geschapen om het gebruik van het pand aan de Schuttebeemd te continueren en het pand aan te kopen. Hiervoor is door beide verenigingen de Stichting Muziekhuis Weert opgericht die de exploitatie en verhuur verzorgt. Met de hulp van particuliere financiers is vrijdag 10 juni de aankoopakte bij Notariaat Op de Laak in Budel getekend. Dit feit is historisch te noemen in het bestaan van beide verenigingen omdat nu voor lange tijd de huisvesting is gewaarborgd.

Daarnaast is in mei gestart met het aanbouwen van een opslagruimte. Leerlingen van Het Kwadrant en Bouwmensen Limburg gaan onder regie van Bouwbedrijf Mertens uit Weert deze aanbouw als leerlingenproject realiseren. De Stichting Muziekhuis Weert levert hiermee een maatschappelijke bijdrage om leerlingen hun theoretisch opgedane kennis in praktijk te brengen. De rekensom 1 + 1 = hier 3.

Voor informatie over beide verenigingen kijk op: http://www.sintantoniusweert.nl/ en http://weertharmonie.nl/.