Weert start met fietsproject AZC

Wat te doen met gevonden afgedankte fietsen waar men niks meer aan heeft? Aanvankelijk hadden een aantal gemeenten in Limburg, waaronder Weert, het plan om onderling gevonden fietsen te ruilen. Omdat enkele gemeenten een bedrag per fiets wilde ontvangen is het plan afgeketst.

Ook in Weert worden met enige regelmaat fietsen gevonden. Het zijn vooral de medewerkers van de Risse die de afgedankte fietsen vinden. Vooralsnog was er geen bestemming voor. Inmiddels heeft de gemeente Weert een andere oplossing gevonden, zo staat in een brief aan de gemeenteraad.

Er is contact gelegd met het AZC in Weert en de unit zuid van het COA. Gebleken is dat andere AZC’s fietsen, veelal opknappers, voor een klein bedrag kopen. Omdat dit fietsproject bij andere AZC’s succesvol wordt toegepast, wordt dit nu ook in Weert geïntroduceerd.

De gevonden fietsen worden bij het AZC in Weert aangeboden waarna de bewoners van het AZC de fietsen zelf opknappen en beschikbaar stellen aan hun mede-bewoners.