De Paol blijft voorlopig open

Diverse verenigingen en maatschappelijke groepen uit Altweerterheide maken voor hun activiteiten gebruik van café-zaal De Paol. De eigenaar van De Paol wil de horecavoorziening verkopen maar heeft, voor zover bekend, nog geen koper gevonden. De huurovereenkomst met de huidige uitbater eindigde op 1 april en zou niet worden verlengd. De verenigingen dreigde hierdoor op straat te komen staan.

Het college van B&W meldt dat café-zaal De Paol voorlopig open blijft. De eigenaar heeft met verenigingen afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Parallel hieraan is er in Altweerterheide een werkgroep actief die een ‘Centrale Ontmoetingsplek’ (COP) in het schoolgebouw wil gaan realiseren. Deze werkgroep is niet tegen het open houden van de Paol, maar zien hierin geen duurzame oplossing.

In gesprekken die met de eigenaar van de Paol en de werkgroep hebben plaatsgevonden, hebben beiden geïnformeerd naar de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van de gemeente. Vooralsnog zien de gemeente geen grondslag om hieraan gehoor te geven.

De werkgroep COP gaat nu verder op onderzoek uit om een geschikte huisvesting te realiseren. Ondertussen blijft de Paol tot 1 september 2016 gratis beschikbaar voor verenigingen op basis van ‘zelfbediening’. Alleen de consumpties die worden genuttigd worden afgerekend, zo staat in een informatiebrief. Als het de eigenaar niet lukt om voor 1 september een koper / exploitant te vinden, gaan de verenigingen een gebruikersvergoeding van 10 euro per activiteit betalen als bijdrage in de schoonmaak- en energiekosten.