Foto: klimaatbuffer Raamweide - door: Bob Luijks

Heftige regenbuien, we zien ze steeds vaker. De afgelopen weken zijn we getuige van veel neerslag in sommige delen van het land. Ondergelopen straten, tunnels en akkers waren volop in het nieuws. Naar verwachting neemt de kans op dit soort zware buien toe. Kunnen we al dat hemelwater wel aan? Hoe anticiperen we op die nattere toekomst? Natuurlijke klimaatbuffers bieden een deel van de oplossing.

Afgelopen tijd liepen vooral in de regio tussen Eindhoven en Roermond de neerslaghoeveelheden op tot recordhoogte. Juist in die regio werkt ARK Natuurontwikkeling aan de aanleg van natuurlijke klimaatbuffers. Dat zijn natuurgebieden die als een spons regenwater vasthouden, zodat dit water in omringende gebieden minder overlast veroorzaakt. En in tijden van extreme droogte juist soelaas bieden met een reservevoorraad schoon water.

Nat, natter, natst
Voor de natuurlijke klimaatbuffers in het Kempen~Broek bijvoorbeeld, is veel regenwater geen probleem. Ze kunnen zowel een teveel als een tekort aan water opvangen. Daarvoor heeft ARK Natuurontwikkeling met vele partners oude vennen en doorstroommoerasen hersteld. En om het water niet te laten wegstromen, zijn sloten en greppels gedempt en drainagepijpen verwijderd. Zo kan het waterpeil in natte tijden stijgen. En krijgt het Kempen~Broek weer langzaam maar zeker zijn landschap van kletsnat broekbos, vennen en moeras terug. Voor de verwachte klimaatverandering zijn meer van dit soort gebieden behulpzaam bij de opvang van water. Die natuurlijke klimaatbuffers leveren bovendien spectaculaire natuur op en van die natuur kunnen wij weer genieten.

Beleven in het GrensPark Kempen~Broek
De overvloedige regenval van de afgelopen maanden zorgt in het Kempen~Broek voor volle klimaatbuffers. Grote hoeveelheden water, dat anders via beken voor extra problemen had kunnen zorgen in agrarische en bewoonde gebieden. Wie door het Kempen~Broek wandelt of fietst, passeert de grote waterplassen in de Raamweide, het Siëndonk en op de Loozerheide. Deze plassen zijn naast wateropvang, ideale plekken voor overnachtende en voedsel zoekende vogels. De natuur profiteert dan ook volop van de nattigheid: overal zie je libellen rond het water, boomvalken die hierop jagen, steltlopers rond de vennen en zelfs het zeldzame porseleinhoen is aanwezig. Wie zelf de natuur rond de klimaatbuffers wil bewonderen is van harte welkom. Een goed startpunt voor een wandeling is Nieuw Vosseven, Lochtstraat 28, Stramproy. De gebieden zijn vrij toegankelijk via klappoortjes. Houd wel 25 meter afstand tot de runderen en paarden die hier het hele jaar grazen.

kaartje klimaatbuffers klein

5 REACTIES

  1. wat een leugen. Alle agrariérs in Altweerterheide staan zowat te verzuipen, want de sluizen mogen niet open. De natuur moet dit vasthouden, maar dat honderden percelen, gewassen verrot zijn in dit gebied dan geeft niks. Ga maar eens rondrijden dan zie je genoeg. Schandalig deze propaganda voor de natuur ten koste van voedsel voor de mens en dier.

  2. Zo zie je maar weer wat natuurclubjes voor macht hebben. In het land der blinden is eenoog koning. Prachtig marketing propaganda om je bestaan als natuurclubje te rechtvaardigen zonder oog voor de vele akkers die verzuipen en de vruchten rotten in de grond.

  3. Maar dit is toch precies een voorbeeld waar deze clubjes hun bestaan mee rechtvaardigen. Alles wordt gedaan om het positief in hun voordeel te verdraaien. Had het niet zoveel geregend hadden ze wel een ander item verzonnen. Marketing en propaganda wordt bij dit soort clubjes met hoofdletters geschreven. Voor de gevolgen van hun acteren vindt je niemand thuis.

  4. Vorig jaar was de opwarming van de aarde de reden voor een te warme zomer, daar kunnen ze dit jaar in ieder geval niets mee.

Comments are closed.