Nieuwe carpoolplaats geopend

Nederweert – Carpoolers verdienen een mooie en veilige carpoolplaats. In de gemeente Nederweert is de afgelopen maanden een nieuwe carpoolplaats langs de Randweg West gerealiseerd.

Op 15 juli openden gedeputeerde Geurts (Mobiliteit) en wethouder Mackus om 09.00 uur officieel de nieuwe carpoolplaats. De bestuurders stimuleren het carpoolen en willen hiermee nastreven dat filedruk vermindert en dat het milieu minder wordt belast. Daarnaast staat verbetering van regionale bereikbaarheid hoog in het vaandel. De Provincie Limburg heeft een bijdrage geleverd van €260.000,- op een totale investering van € 450.000,-.

Waarom een nieuwe carpoolplaats?
De oude carpoolplaats op de kruising met Randweg Zuid-Randweg West kon slechts tijdelijk worden gehuurd, omdat dit terrein in de toekomst een andere bestemming heeft. Ook werd hier veel in de berm geparkeerd, waardoor de berm beschadigd raakte en de doorgang voor het verkeer vaak belemmerd werd. Omdat er weinig ruimte was om de geparkeerde auto’s te camoufleren met groen, was het ook geen fraai gezicht. Daarnaast werd er geregeld geparkeerd op parkeerterreinen van aangrenzende bedrijven. De provincie Limburg en de gemeente Nederweert streefden dan ook naar een permanente oplossing. Gedeputeerde Eric Geurts: “Deze carpoolplaats biedt ruimte aan zo’n 100 carpoolers. Tevens is er een fietsvoorziening zodat mensen ook hun fiets kunnen stallen. Ik ben blij dat we met deze nieuwe locatie ook een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid langs de provinciale weg. Ik hoop dat meer mensen gaan carpoolen!”

Goed bereikbaar
Na een belangenafweging tussen andere potentiële locaties en overleg met bewoners is gekozen voor het braakliggende groengebied tussen de Randweg West en de Laurierstraat. Deze plek is gemakkelijk te ontsluiten vanaf de Randweg West, ligt dicht bij de A2 en de gronden zijn in eigendom van de gemeente. Daarnaast was de ruimte groot genoeg om de carpoolplaats landschappelijk goed in te passen.

Ontwerp
De nieuwe carpoolplaats is fraai ingepast in het landschap en biedt ruimte aan 100 auto’s. Door op enkele plaatsen lage glooiingen en beplanting aan te leggen, worden de geparkeerde auto’s gecamoufleerd. Bij de ingang is een hoogtebeperking aangebracht van 2.50 m, om te voorkomen dat er vrachtwagens of grote campers gaan parkeren. Er is een nieuw fietspad aangelegd met voldoende fietsklemmen, zodat fietsers vanuit Weert en het aangrenzende woongebied gemakkelijk de carpoolplaats kunnen bereiken.

Carpoolen, beter voor het milieu en terugdringen van files
De regio’s Midden-Limburg en Zuidoost Brabant onderzoeken samen met Rijkswaterstaat, de provincies Limburg en Noord-Brabant en het bedrijfsleven hoe het fileprobleem op de A2 tussen Weert en Eindhoven opgelost kan worden. De aanleg van spitsstroken komt in beeld als blijkt dat andere oplossingen onvoldoende resultaat hebben. Een mogelijke oplossing voor het fileprobleem is de aanleg van voldoende carpoolplaatsen. Daarnaast levert carpoolen een bijdrage in het terugdringen van de uitstoot van CO2 en fijnstof.

Oude carpoolplaats dicht
De oude carpoolplaats wordt vanaf 15 juli gesloten. Er mag ook niet meer in de bermen worden geparkeerd. Hier wordt namelijk het parkeerverbod van kracht. Met borden en flyers zijn en worden de carpoolers hierop gewezen. Na een gewenningsperiode van circa 2 weken zal verbaliserend worden opgetreden tegen fout-parkeerders.