[HBU] in botsing met een kat

[Hoe Berecht U?] In deze rubriek legt een van de advocaten van Hoeberechts Advocaten eens per 2 weken een concrete rechtsvraag voor. Daarna mag u aangeven hoe u als rechter daarover zou oordelen. U mag natuurlijk ook ander commentaar geven. Op vrijdag volgt dan het vonnis van de rechter die over de zaak oordeelde.

Deze week legt Henk van Wel een rechtsvraag voor over aansprakelijkheidsrecht.

Als de kat van huis is
Fietser Rinus komt in botsing met een opeens overstekende kat. Rinus moet met botbreuken (in linkerbekken en borstwervel) naar het ziekenhuis en heeft ook flinke schade aan zijn fiets. Rinus heeft gehoord dat de eigenaar of bezitter van een kat aansprakelijk is voor die schade.

Hij heeft gezien dat de kat na het ongeval naar het huis van de familie Punt rende en dat moeder en dochter Punt zich na het ongeval eerst om de kat bekommerden in plaats van om hem. De dochter heeft de kat ook meegenomen naar huis. Hij weet ook dat moeder Punt heeft besloten dat de kat onderzocht diende te worden door een dierenarts en bereid was om de kosten daarvan te dragen. Daarna is beslist om de kat te laten inslapen en de familie Punt heeft de kosten daarvan ook gedragen. Dochter Punt heeft ruim een jaar geleden ook een foto van de kat – Streep genaamd – op haar facebookpagina geplaatst, waar berichten bij staan als “ Gelukkig de kat is ook weer terug, meisjes blij (…) “ en “vanaf zaterdagavond op stap en nu pas terug. Een echte Punt ”. Volgens Rinus is dit alles genoeg om de familie Punt als bezitter van Streep te bestempelen.

De familie Punt denkt daar anders over. Volgens hen was Streep een van vier zwerfkatten die 10 jaar geleden in de buurt werden gevonden. Het lukte hun jongste dochter om met twee daarvan – waaronder Streep – een zekere band op te bouwen. Maar aan Streep is nooit onderdak geboden. Streep kwam wel eens ooit bij hun in huis, maar altijd maar kort. Van vangst en inbezitneming van de zwerfkat is nooit sprake geweest. Ze hebben Streep nooit verzorgd en zijn er vóór het ongeval nooit mee naar een dierenarts geweest. Ze hadden geen kattenluik en troffen geen voorzieningen als ze met vakantie gingen. Van bezit van Streep is geen sprake geweest. De berichten op facebook en de laatste kosten voor de dierenarts zijn enkel ingegeven door dierenliefde van de dochter.

Rinus legt zich daar niet bij neer. Hij stapt naar de rechter een vordert een verklaring voor recht, dat de familie Punt bezitter is van Streep en daarom aansprakelijk is voor de schade, die hij wegens het ongeval heeft geleden en nog zal lijden.

Hoe berecht U?
Vindt u de familie Punt aansprakelijk voor de schade van Rinus?