Matrixbord boven A2

Recentelijk hebben er werkzaamheden plaatsgevonden op de A2 bij Weert en daarbij is ook aan de informatievoorziening gedacht.

Bij het viaduct Maarheezerhutten (ter hoogte van restaurant de Wildenberg) is in de rijrichting van Maarheeze / Eindhoven een matrixbord opgehangen. Ook zijn er detectielussen aangebracht in het wegdek om de verkeerssituatie te meten. Over het algeheel hangen op het stuk snelweg tussen Grathem en Leende helemaal geen matrixborden.

Een matrixbord is een verkeersbord dat boven de A2 is bevestigd en verschillende symbolen en snelheden kan tonen. Het bord wordt meestal gebruikt om weggebruikers te attenderen op bijzondere situaties. Hiermee wil Rijkswaterstaat de verkeersveiligheid op de snelweg verbeteren.