Rijwielstalling blijft gratis

Wie zaterdagavond / -nacht gaat stappen in Weert kan zijn of haar fiets gratis stallen op het Kasteelplein, achter de Oelemarkt. Het college van B&W heeft besloten dat de stalling gratis blijft.

Vanuit het Keurmerk Veilig Uitgaan Oelemarkt werd in 2013 een proef opgestart om de mobiele rijwielstalling met toezicht gratis te maken voor bezoekers. Het doel was om de fietsparkeeroverlast in de omgeving van de Oelemarkt terug te dringen. Het blijft een geslaagde proef.

Vanwege het vele gebruik en het succesvol bestrijden van de fietsparkeeroverlast, wordt de pilot omgezet naar een definitieve situatie. Hierover is overeenstemming bereikt met Houben Services, het bedrijf dat de stalling exploiteert.

Door het gratis aanbieden van een mobiele stalling bij de Oelemarkt is het gebruik van 70 naar gemiddeld 750 fietsen gestegen. Voor bewoners en handhavers is de overlast tot acceptabele proporties terug gedrongen.