VVD: Maaslijn doortrekken

Foto: nieuwe trein van Arriva

Peiling – In Dagblad ‘De Limburger’ verscheen recentelijk een artikel onder de kop “Snelbus van Weert naar Venlo en Roermond”. Daarin is door een woordvoerder van Arriva aangegeven hoe zij het openbaar vervoer (OV) in en rond Midden-Limburg willen gaan uitvoeren. Arriva geeft aan dat de verbinding Weert-Venlo “treinwaardig” is.

De VVD in Limburg denkt dat er nog steeds werk aan de winkel is om de behoefte van het OV tussen de economische centra en de omliggende regio, goed gedekt te krijgen. VVD-Statenlid Anton Kirkels heeft aan het college van de Gedeputeerde Staten vragen gesteld helder te krijgen wat de mogelijkheden zijn voor het doortrekken van de Maaslijn van en naar Weert.

Met ingang van zondag 11 december 2016 neemt Arriva het bus- en treinvervoer in Limburg over van Veolia. Arriva heeft in elk geval het voornemen om een snelle busdienst (QLiner) te realiseren die Weert verbindt met Venlo (lijn 370) en Roermond (lijn 372). Zie kaartje met voorlopige dienstregeling: http://iwdg.nl/2bcNBpD (PDF).

De vragen:

  • Bent u bekend met bovengenoemd artikel (Snelbus van Weert naar Venlo en Roermond)?
  • Het artikel begint met het citaat: “eigenlijk is de verbinding Weert-Venlo treinwaardig, vindt adjunct-directeur Frank van Setten van Arriva.” Onderschrijft u zijn opvatting?
  • Wilt het college van G.S., op basis van dit inzicht van deze OV-professional, met Arriva onderzoeken of deze “treinwaardige verbinding” bedient kan worden door het doortrekken van de Maaslijn vanuit Venlo, over Roermond, naar Weert? Provinciale Staten zal zeker geïnteresseerd zijn in de uitkomst van dit onderzoek.
  • In het artikel valt verder te lezen dat er tussen Roermond en Weert een snelle busdienst komt die “volgens Van Setten bijna even goed is als de door Limburg zo gewenste – maar door ‘Den Haag’ afgeschoten – stoptrein.” Wat betekent dit voor de bemoeienis van de provincie Limburg in haar doel een regionale stoptrein tussen Weert en Roermond te laten rijden? Acht het college van G.S. de OV behoefte tussen beide centrumsteden met deze “snelle busdienst”, kwalitatief voldoende ingevuld?

De Gedeputeerde Staten nemen de brief in behandeling en zullen binnenkort terugkomen op de vragen vanuit de VVD Limburg.

[totalpoll id=”331469″]