Onderscheiding voor Harry Coolen

Foto’s – Uit handen van burgemeester Jos Heijmans ontving de heer H.W.J. Coolen uit Swartbroek op donderdag 29 september 2016 een Koninklijke onderscheiding. Dit gebeurde tijdens de raadsvergadering waarin hij afscheid nam als raadslid. Hij kreeg de versierselen uitgereikt die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Carnavalsvereniging De Spoeëkejaegers
In 1982 dreigde de toen 12-jarige vereniging ter ziele te gaan. Er werd een dorpsbijeenkomst georganiseerd om het voortbestaan van de vastelaovundj in Swartbroek te bespreken. De heer Coolen nam het voortouw en nam meteen de voorzittershamer ter hand. Gesteund door enkele dorpsgenoten werd een bestuur gevormd en werd de vereniging nieuw leven ingeblazen. In 2004 droeg hij de voorzittershamer over.

Stichting accommodatie Swartbroek
Vanuit de dorpsraad ontstond in 1982 een initiatiefgroep om te komen tot de bouw van een sportzaal in Swartbroek. De heer Coolen maakte deel uit van deze groep en werd bij aanvang van de bouw in 1986 secretaris van de werkgroep. Hij bleef secretaris totdat hij in 2007 wethouder werd.

Gemeenteraad
Vanuit de dorpsraad Swartbroek kwam de heer Coolen in aanraking met de lokale politiek. In 1994 werd hij raadslid namens het CDA in de gemeenteraad van Weert. Hij was in deze periode lid van de raadscommissies nutsbedrijven, sociale en economische zaken en cultuur en welzijn. In 1998 werd hij herkozen als raadslid en werd lid van de raadscommissies gemeentewerken, cultuur en welzijn, onderwijs en personeelszaken. In de raadsperiode 2002 – 2006 was hij lid van de commissie welzijn.

In 2006 verliet hij de gemeenteraad om als wethouder deel uit te gaan maken van het College van burgemeester en wethouders, waarin hij ook de taak van loco-burgemeester vervulde. Hij was als wethouder onder meer verantwoordelijk voor de bouw van het nieuwe stadhuis. Na de verkiezingen in 2014 keerde hij terug in de gemeenteraad. Hij nam de taak van voorzitter van de raadscommissie bedrijfsvoering en inwoners op zich.

[nggallery id=’4316’]