De gemeente Weert heeft met de wijkraden Boshoven en Rond de Kazerne afgesproken om de aanpak van de wateroverlast planmatig op te pakken.

In de zomer van 2013 ondervonden deze wijken veel overlast door noodweer. Sindsdien trekken de wijkraden en de gemeente samen op om tot oplossingen te komen. De gemeente en de wijkraden hebben deze trajecten in een stroomversnelling gebracht. Een deskundige draagt voor het eind van dit jaar oplossingen aan voor de wateroverlast in deze twee wijken.

Brede kijk, concreet twee wijken eerst
Na de zware regenval in juni zijn ook andere locaties binnen de gemeente getroffen. Ook deze locaties worden betrokken in de aanpak van de deskundige. Het gaat om de hele gemeente, waarbij wordt ingezoomd op wijken waar tijdens de laatste periodes met zware buien de meeste overlast voorkwam. De opdracht aan de expert is heel concreet: “bekijk vanuit het functioneren van het gehele rioolsysteem de knelpunten en geef oplossingen om wateroverlast te voorkomen”.

Analyseren rioolsysteem
Sinds eind juli is de deskundige hiermee aan de slag gegaan. Er is begonnen met het analyseren van de werking van de riolering. Om te weten of en waar er problemen zijn in de riolering, moet eerst duidelijk zijn hoe de riolering reageert op bijvoorbeeld een regenbui of hoge waterstanden in het oppervlaktewater. Daarvoor wordt een zogenaamd hydraulisch rekenmodel opgesteld, waarin verschillende regenbuien kunnen worden nagebootst.

Effecten van maatregelen
De resultaten van het rekenmodel worden getoetst met de klachten en de ervaringen van buurtbewoners, zodat theorie en praktijk op elkaar kunnen worden afgestemd. Vervolgens worden maatregelen doorgerekend om er achter te komen wat de effecten van die maatregelen zijn. Uiteindelijk worden de meest effectieve en betaalbare maatregelen uitgevoerd.

Probleem op andere locatie?
Er is bewust voor deze werkwijze gekozen. Natuurlijk kunnen maatregelen ook zonder rekenmodel worden bedacht, maar of die het gewenste resultaat opleveren is iets anders. Uit het rekenmodel kan bijvoorbeeld blijken dat de oorzaak van de wateroverlast of het knelpunt in de riolering op een heel andere locatie zit dan aanvankelijk gedacht. Deze informatie heeft de gemeente nodig om samen met het Waterschap Peel en Maas oplossingen in het waterhuishoudingsysteem te vinden.

Wanneer resultaten?
Uiteraard is het opstellen en toetsen van zo’n rekenmodel tijdrovend. Het moet immers zo goed mogelijk overeenkomen met de werkelijkheid. De expert verwacht dat er eind november concrete resultaten kunnen worden gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens informatieavonden in de wijken Rond de Kazerne en Boshoven.

26 REACTIES

 1. Kan iemand aangeven welke wijken het meeste wateroverlast hebben ondervonden?
  Het is wel vreemd dat er nu alleen met Boshoven en Rond de Kazerne om tafel wordt gezeten, daar er zeker meerdere wijken veel last van hoog water hebben en waarom worden de ander wijken niet in de gesprekken betrekken.

 2. Voor wat betreft Boshoven is dit onzinnig. We hebben hier op Boshoven op een aantal nieuwe plaatsen dit jaar wateroverlast gekregen door wijzigingen in de groenvoorziening (struiken en bomen vervangen door gras en onkruid) en het dempen van afwatersloten. Zeg dan aub niet dat je al vanaf 2013 op Boshoven bezig bent een en ander te proberen te verbeteren.

 3. Zover ik het in het bericht kan lezen, zijn ze al sinds 2013 (??) met Boshoven en Rond de Kazerne in gesprek over oplossingen.
  In de andere wijken zijn de geleerde er dit jaar (??) pas achter gekomen, dat het riool in deze wijken, niet naar behoren functioneert. Sinds eind juli is een deskundige ook de andere wijken aan het inspecteren.
  Hopelijk gaat het in deze wijken iets sneller met oplossingen vinden, anders houden nog veel Weertenaren de komende jaren natte voeten en er ook nog veel schade aan over.

 4. Als ze nu eens het geld voor allerlei onderzoeken en vergaderingen in de oplossingenpot stopten dan konden ze aan wat (deel)oplossingen gaan werken die iedereen zonder onderzoeken al kan aangeven.

 5. Vergeet niet dat onderzoeken betekent dat je Dan voorlopig niets hoeft te doen.
  Dan gaan we richting verkiezingen.
  Dan zal het college beloven dat er aanpak komt van het probleem.
  Dan zijn de verkiezingen voorbij en zal een ander college komen.
  Wat natuurlijk reden is voor een ander onderzoek met een andere vraagstelling.
  En dan …….

 6. Wij zijn in Graswinkel al bijna 30 jaar bezig om hotspots van 40 tot 80 cm hoogwater bespreekbaar te krijgen voor een oplossing. Het komt allemaal goed is het antwoord zodra de Houtstraatlossing gereed is. De wijk krijgt nu als de druk van de Houtstraatlossing te groot is het water via de riolering in de wijk terug om dat het water nergens anders heen kan.

 7. Niks noppes nada wat geleerd van pakweg 6 a 7 jr geleden toen er ook al diverse onderzoeken naar waren. Rioolstelsel schoongemaakt is want dat zat met van alles en nog wat bomvol en enorme wortelgroei.Meetpalen kwamen in de grond om de hoge grond waterstanden te meten is daar nog iets mee gedaan overigens want die zullen er nu wel voor jan met de zeer korte achternaam in zitten. Pleur die oude riolering er uit en vervang deze door goede riolering die de capaciteit aan kan.

 8. De gemeente maakt sinds enkele jaren kennis met de snel veranderende klimaatontwikkelingen. Integraal waterbeheer wordt zoals blijkt steeds belangrijker.
  Burgers betrekken in het voortraject van stedelijke ontwikkelingen wordt de norm. Dit betekend een enorme cultuuromslag voor het gemeentelijk apparaat. Uit de overlastsituaties blijkt eens te meer dat wanneer stakeholders vroegtijdig in het planproces worden betrokken, problemen en bezaarschriften in het natraject kunnen worden voorkomen. Goed nieuws: bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet over enkele jaren wordt dit verplicht voor lokale overheden. En dit wordt ook hoog tijd.

 9. Eerlijk is eerlijk : na enorme stortbuien en wateroverlast is het water ook weer heel snel weg. Dat was in eerdere jaren toch wel anders.

 10. De gemeente heeft geld. In principe moet dat allemaal worden uitgegeven want anders krijgen ze het jaar daarna minder. Vandaar dat zg adviesbureaus worden ingeschakeld voor dure adviezen die vaak niet werken. Maar in ieder geval kunnen ze dan op de begroting voor het volgende jaar tenminste evenveel geld vragen.

 11. Kom bij de volgende stortbui eens kijken op de aansluiting van Ravenburg – Heiligenberg met het fietspad Ringbaan Noord. En kom dan gerust 2 dagen later met zwembroek (of bikini).

 12. de gemeente speelt hier zeker een rol in maar de bewoners zelf ook. Zorg voor minder erf/tuin verharding zodat het regenwater de grond in kan en niet alles de riolering in moet. Daar is het stelsel niet op berekend!!!
  Plant je tuin aan i.p.v. mooie bestrating.

 13. Daar niet alleen, ook het park op oud boshoven, bij randweg, hetzelfde probleem. Heeft het hele voorjaar, bij speeltoestellen, blank gestaan. Daar zijn ook sloten gedicht.

 14. Helaas idd en puntje bij het bekende paaltje gebeurt er na een tijdje niks meer en komen bewoners van de regen in de drup letterlijk en figuurlijk.

 15. De plaats die ik eerder noemde heeft nooit problemen gegeven tot dit jaar na de aanpassing (lees weghalen)van het groen en het dempen van de sloot bij de aanleg van het geluidsscherm en de omgeving daarvan.

 16. Ik doelde op Boshoverweg – de Burcht ter hoogte van de Jumbo. Dat water was zo snel weg dat ik geen tijd had die zwembroek aan te trekken 🙂

 17. En hoe zit dat met die “eco-afwatering” waar jaren geleden sprake van was? Daarbij zou het “schone” regenwater apart worden opgevangen en teruggepompt in de woning om opnieuw te kunnen worden gebruikt. Het vuile water komt dan uiteindelijk toch in het riool terecht, maar is al enkele malen gerecycled?!
  Nooit meer wat van gehoord!

 18. Beste Wullemke,
  Ik heb gezocht naar een dossier waaruit blijkt dat het “schone” regenwater na behandeling weer in het waternet terecht komt. Helaas niets te vinden.
  Wel is er een dossier waaruit blijkt dat de gemeente bij renovatie van het riool er alles aan moeten doen om het hemel- en rioolwater te scheiden.
  Op een aantal plaatsen in weert is dat al gerealiseerd. Het hemelwater gaat via drainage de grond in en wordt bij hevige regenval direct via het oppervlakte water afgevoerd richting de Maas. Vervolgens wordt op strategische inlaatpunten het Maaswater ingenomen waar vervolgens drinkwater van wordt gemaakt. Misschien heb je hier wat aan.

 19. Bedankt voor de moeite. Erg vriendelijk om eea op te zoeken. Maar ik heb het toch over iets anders. Zal dan wel een “Chriet Titulaer- verhaal” over slimme woningen zijn geweest, dat ik ergens opgevangen heb.

Comments are closed.