In opdracht van gemeente Weert start aannemer A. Bunnik BV half oktober 2016 (week 43) met het uitbaggeren van de sloten in de wijk Molenakker. Het gaat om alle sloten en waterpartijen in de wijk.

Het baggerwerk wordt vanaf het water uitgevoerd. Daarbij wordt de baggerspecie in een onderwaterdepot gespoten. Dat depot komt tijdelijk in de sloot tussen de Houtzaagmolen en de Molenakkerdreef. Vanuit dit onderwaterdepot wordt de baggerspecie overgeslagen in containerauto’s waaruit geen vloeistof kan lekken. De baggerspecie wordt afgevoerd naar een erkende verwerker.

Het overslaan van de baggerspecie gebeurt op de verbindingsweg tussen Houtzaagmolen en Molenakkerdreef. Deze weg wordt daarvoor, alleen tijdens werktijden, afgesloten. De overlast blijft beperkt omdat het gebied ook bereikbaar is via de Oude Laarderweg.

Aannemer A. Bunnik BV uit Nieuwerbrug voert de werkzaamheden uit. De aannemer maakt gebruik van speciale boten die de baggerspecie opzuigen. In het onderwaterdepot gebruikt men een schuifboot en een mobiele graafmachine.

Planning
Afhankelijk van de weers- en terreinomstandigheden wordt het werk uitgevoerd vanaf half oktober. De verwachting is dat deze enkele weken duren tot uiterlijk 1 december.

Tijdelijk overlast
Het kan zijn dat de werkzaamheden overlast veroorzaken. Om de overlast voor bewoners en omgeving te beperken worden de werkzaamheden uitgevoerd vanaf het water.

Waarom baggeren?
De sloten moeten zorgen voor een goede aan- en afvoer van water en moeten voldoende water kunnen bergen. Een dikke laag slib op de bodem, belemmert deze functie. Een ondiepe sloot kan minder water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot wateroverlast leiden.

Bagger ontstaat door onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor worden de sloten en waterpartijen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven. Bij warm weer kan het water ook gaan stinken. Goede redenen dus voor gemeente Weert om in actie te komen. Met de baggerwerkzaamheden wordt de oorspronkelijke bedding zoveel mogelijk hersteld.

Flora en fauna
De gemeente Weert heeft voorafgaand aan de aanbesteding een flora- en faunaonderzoek uit laten voeren en een ecologisch werkprotocol op laten stellen. Verder houdt de aannemer zich aan de gedragscode van de Unie van Waterschappen. Om de oeverzone langs de sloten te ontzien worden de baggerwerkzaamheden vanaf het water uitgevoerd.

Binnen een afstand van 0,5 meter uit de oever wordt niet gebaggerd. De oeverzone biedt de meeste vluchtgelegenheid/schuilmogelijkheid voor bijvoorbeeld kikkers en vissen. Het slib wordt verzameld in een onderwaterdepot dat wordt ingericht tussen twee slibschermen. Na plaatsen van de schermen wordt de vis in het depot afgevangen zodat zich geen vis meer bevindt tussen de slibschermen. De vissen wordt teruggezet in de sloot.

Door vanuit één locatie (aan de Houtzaagmolen) over te slaan in de containerauto’s blijven de andere oevers gespaard van beschadiging door machines. De oevers aan de Houtzaagmolen worden door de aannemer hersteld. Veel riet in de sloot wordt verwijderd. Dat geldt niet voor riet dat tussen de stenen aan de oevers staat.

Meer informatie
Meer informatie: www.weert.nl/werkzaamhedenmolenakker.

7 REACTIES

 1. Met het aanleggen van waterpartijen ben je er dus nog niet, na een goede 15-20 jaar dus ook onderhoud en dit zal geen kleine post zijn.
  Dus alvorens het stomme idee om de singels weer open te maken, zint eer ge begint.

  Kosteloze Tip:
  Los eerst de andere problemen (stationsplein, maaseikerweg etc.) op alvorens weer nieuwe te kweken.

 2. Begrijp ik het goed dat Jos een slechte burgemeester is? Was de burgervader vóór Jos misschien ook bagger? En richtte men destijds alle hoop op een nieuwe burgemeester? Wat Jos bleek te zijn, die ook gewoon bagger bevonden wordt? 😛
  Wat zijn de verwachtingen van de persoon die in de toekomst Jos zijn plaats gaat innemen?

 3. Wat ik mij vooral afvraag is waarom er zoveel aandacht wordt besteed aan de vissen in dit prachtige viswater. Er mag toch niet meer gevist worden door de klagende (lees zeikende) bewoners…

  Een visser kijkt namelijk niet bij de mensen naar binnen maar kijkt naar zijn hengeltop(pen), zijn dobber(s) of zit/ligt lezend/slapen in een stoel/stretcher (kruis door wat niet van toepassing is) te wachten op een piep van zijn beetmelder(s).

  Niet alleen de hengelsportvereniging (voor de leden), maar ook de gemeente Weert mist dankzij deze absurde regel een enorme onderwijskans om kinderen (desnoods via één schooluitstapje) kennis te laten maken met de flora en fauna in de directe leefomgeving. De peel wordt toch eerder gezien als ”een bos hier ergens ver vandaan”.

Comments are closed.