Thema-avond: visie op Stadshart

Vaak is De Aldenborgh sinds de oprichting opgekomen om de historische binnenstad en het buitengebied van Weert te bewaren voor het nageslacht. Met naar eigen zeggen wisselende successen. Onlangs heeft De Aldenborgh weten te voorkomen dat het rijksmonument “Stationstunnel” legaal zou worden onderworpen aan Street-Art.

De binnenstad van Weert is al geruime tijd in beweging en verandert in een rap tempo. Diverse grote ontwikkelingen zijn de afgelopen jaren tot stand gekomen. Ook nu wordt er door verschillende partijen hard gewerkt aan de verfraaiing van de binnenstad en de bevordering van de economische vitaliteit daarvan.

Ondanks deze mooie resultaten is er nog veel werk aan de winkel! De leegstand van winkels en kantoren is zorgelijk en er komen minder bezoekers naar de binnenstad. Er liggen opgaven, maar er zijn zeker ook kansen. Die vereisen inzet van en samenwerking tussen o.a. ondernemers, bewoners, eigenaren, gemeente en maatschappelijke organisaties.

Themasessie Cultuur en Erfgoed op 3 oktober
Om hierover eens te praten heeft De Aldenborgh de gemeente Weert uitgenodigd. De gemeente Weert heeft die uitnodiging geaccepteerd en wil graag met jou en hen praten over de kansen die er liggen om het materiële en immateriële historische erfgoed op te waarderen en cultuur in het algemeen te versterken.

Wat is nodig om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor ondernemers en inwoners van Weert, bezoekers uit de omliggende gemeenten en toeristen? Hoe krijgen we meer reuring in de binnenstad en trekken we meer bezoekers? Welke belemmeringen moeten worden weggenomen? Welke acties zijn op korte termijn gewenst? En wie staat voor wat aan de lat?

De binnenstad: van place to buy naar place to be
De stad wil aantrekkelijk zijn voor haar huidige en toekomstige inwoners, voor toeristen en voor haar ondernemers. Door de bezoekende toerist wordt Weert vaak omschreven als een stad met een vriendelijke en overzichtelijke uitstraling. De historische binnenstad, de overzichtelijke persoonlijke schaal van de stad, de overwegend vriendelijke inwoners, de rustige ambiance en de aanwezige cultuur zijn belangrijke elementen.

Het blijkt dat erfgoedaspecten in de leefomgeving en cultuur in het algemeen een belangrijke rol spelen bij de aantrekkelijkheid van een stad. De concurrentie tussen steden wordt steeds groter. Nu Retail als trekker voor de binnenstad aan waarde en invloed verliest, is de cultuurfunctie van een binnenstad van groot belang als publiekstrekker en daardoor ook een belangrijke economische factor.

Het unieke van Weert wordt grotendeels bepaald door het historische karakter van de stad: de vroeger omgrachte stad (de huidige singels), een driehoekig marktplein met het oude stadhuis (het huidige Jacob van Hornemuseum) en de Sint Martinuskerk, de straten en informele structuur van voormalige poorten en steegjes, de vele monumenten, de kloosters, de Aldenborgh en de Nijenborgh. Het museum Jacob van Horne kan zich als centrale spil hierin profileren.

Daarnaast zorgen o.a. het Munttheater, het RICK, bibliocenter, de vele culturele verenigingen en particuliere bedrijven/organisaties voor culturele reuring in de binnenstad.

Actualisatie beleid en uitvoeringsprogramma
Momenteel is de gemeente Weert bezig met de actualisatie van de Visie op het Stadshart en er wordt een museumvisie opgesteld. Later dit jaar wordt tevens gestart met het opstellen van een Cultuurnota. De gemeente Weert vraagt hiervoor de input van ondernemers, eigenaren, organisaties en van de inwoners van Weert.

De Aldenborgh hoopt dat de Weertenaren in groten getale komt meepraten over en luisteren naar de toekomst van ons Weerter erfgoed!

Activiteit
Thema-avond “Visie op het Stadshart: Erfgoed en cultuur”
Wanneer: Maandag 3 oktober 2016 om 19.30 uur
Locatie: Brasserie-hotel Antje van de Statie, Stationsplein 1, 6001 CH Weert