Vaat- en spataderkeurmerk

De vaatzorg binnen SJG Weert is net als eerdere jaren erkend met zowel het vaatkeurmerk als het spataderkeurmerk van de Hart&Vaatgroep. Deze keurmerken laten zien welke ziekenhuizen en behandelcentra in Nederland goede vaat- en spataderzorg bieden. Net als de andere ziekenhuizen en behandelcentra op de lijst voldoet SJG Weert aan alle kwaliteitscriteria van de Hart&Vaatgroep op dit gebied.

Vaatkeurmerk
Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt binnen de vaatzorg van SJG Weert. Het ziekenhuis kiest voor een multidisciplinaire aanpak. Niet alleen de vaatspecialist en vaatverpleegkundige zijn bij de diagnose en behandeling betrokken; zij werken samen met de internisten, cardiologen, neurologen en radiologen van SJG Weert en de vaatgespecialiseerde fysiotherapeuten in de regio. Ook is er een nauwe samenwerking met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven (CZE) bij meer complexe operaties.

Spataderkeurmerk
Naast een keurmerk voor de vaatzorg mag SJG Weert ook het spataderkeurmerk dragen. Voor het verwijderen van spataderen hoeven patiënten in SJG Weert in de meeste gevallen niet onder het mes. Waar mogelijk doet het ziekenhuis dit onder plaatselijke verdoving op de polikliniek met lasertherapie of andere hoogwaardige behandelingen op maat. Door de straling brandt de spatader van binnenuit dicht. Deze behandeling, die gebeurt onder lokale verdoving, duurt een half uur tot een uur en geeft nadien minder pijnklachten dan een operatie. Binnen SJG Weert behandelen de algemeen chirurgen, vaatspecialist en dermatologen elk jaar samen ongeveer 400 mensen met spataderklachten.

Hart&Vaatgroep
De Hart & Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich landelijk én regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijl. Met de keurmerken wil de Hart&Vaatgroep patiënten helpen een geïnformeerde keuze te maken bij vaat- en spataderzorg. Meer details over de keurmerken en bijbehorende criteria en de lijst met ziekenhuizen vind je op www.hartenvaatgroep.nl.