Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dat geldt voor de horeca, sportkantines en supermarkten. Bij een controle door mystery guests begin september, bleek dat gemiddeld slechts 27% zich aan de regels houdt. Bij de paracommercie was dit 12%, bij commerciële horecabedrijven 27% en de supermarkten deden het ‘het minst slecht’ met 42%.

Burgemeester Heijmans is verontrust. Alle horecabedrijven, sportkantines en supermarkten die zijn gecontroleerd, hebben inmiddels een brief ontvangen met de uitslag van de controle. Bij een negatief resultaat is direct een waarschuwing uitgedeeld.

Aanpak overtredingen
Bij overtredingen door alcoholverstrekkers treedt de gemeente handhavend op. Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing. Bij een tweede overtreding gaat de gemeente direct over tot het voornemen en het opleggen van een sanctie, dat kan een boete zijn. Een derde overtreding leidt tot het uitvoeren van de sanctie: het innen van de boete, het intrekken van de horecavergunning of het sluiten van de inrichting. Dit is afhankelijk van de situatie.

Controle door mystery guests
De gemeente dringt zoveel als mogelijk aan op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Daarom hebben in de aanloop naar de controles in september, 250 bedrijven en organisaties zoals horeca, supermarkten, slijterijen en sportverenigingen van burgemeester Heijmans een oproep ontvangen. Zij werden gevraagd extra aandacht te besteden aan de naleving en het tonen van een ID door de jongeren. De brief heeft niet tot het gewenste gedrag bij de alcoholverstrekkers geleid, zo bleek dus uit de controles. Er werd niet naar een ID gevraagd. Daar waar wel naar een ID werd gevraagd, kregen de minderjarige jongeren regelmatig toch alcohol toch mee. Gezien de resultaten is een volgende controle actie al gepland.

Alcoholgebruik is schadelijk
De leeftijdgrens van 18 jaar is vastgesteld omdat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. Ook leidt drankgebruik door jongeren tot veel overlast. De wet stelt daarom strenge regels voor de verkopers van alcohol en wil stimuleren dat ouders zelf voorkomen dat jongeren gaan drinken. Tot slot gaat de wet uit van de eigen verantwoording van jongeren. Daarom is in de nieuwe wet geregeld dat jongeren onder de 18 jaar die alcoholhoudende drank in hun bezit hebben in de openbare ruimte strafbaar zijn.

11 REACTIES

 1. Helaas, in het bericht constateerde ik wederom het softe handhavingsbeleid. Heel eenvoudig. Na één waarschuwing gehad te hebben de tent welke dan ook een half jaar dicht. De eerst volgende keer de tent voorgoed dicht. Dit geldt voor alle bedrijven, verenigingen, horecagelegenheden en winkels.

 2. Ik denk dat de inventiviteit vd minderjarige jeugd om aan alcohol te komen flink onderschat wordt. Dat dit nog grootschalig voorkomt geeft ook aan dat allerlei acties, folders, voorlichting vanwege de schadelijkheid in( overmatig ) gebruik weinig indruk maakt en effect heeft op deze groep. Een grote rol zou weggelegd moeten worden voor ouders, scholen in combinatie met een streng lik op stuk beleid.

 3. Inderdaad, wet is wet en die de wet overtreed, moet de gevolgen accepteren.
  Nou zou je van alles kunnen zeggen over Weerter wet overtreders, maar laat dat maar een andere discussie zijn.
  In mijn ogen moet de wettelijke leeftijdsgrens, voor aankoop van alcohol, door jongeren ter discussie staan.
  Zoals de wet was, verkoop van;
  – Licht alcoholische dranken aan 16 jaar en ouder
  en
  – Zware en sterk alcoholische dranken aan 18 jaar en ouder,
  vond ik het persoonlijk beter, maar dat is mijn mening.
  Jongeren krijgen hun alcoholische dranken toch wel, wet of geen wet.

 4. Voorop gesteld dat alcohol schadelijk is voor jongeren denk ik dat het huidig alcohol beleid alleen maar averechts werkt. Jongeren komen toch wel aan drank en illegaliteit werkt misbruik alleen maar in de hand.

  In de kroeg kunnen ze geen biertje meer krijgen, dus als er dan op een andere locatie (privé feest) wel drank beschikbaar is, zie je dan dat dit meestal tot overmatig gebruik voert. In de media lijkt het ook dat het fenomeen “coma zuipen” vaker voorkomt sinds 2014.

  Kortom snel terug draaien naar 16 jaar zodat jongeren gewoon in de kroeg (onder toezicht) een paar biertjes kunnen drinken. Dan word ook minder snel de overstap naar sterke drank gemaakt en drinken ze onder de streep minder alcohol.

  Alcohol misbruik is nog veel schadelijker dan alcohol gebruik en dat werkt deze wet in de hand, hoe goed ouders / toezicht ook proberen te handhaven.

 5. Ik drink graag een biertje daar niet van maar maak alcohol/sigaretten in een klap zo duur dat in elk geval een groot gedeelte van deze doelgroepen het gebruik gaan aanpassen. De overheid kiest mbt de verhogingen het pad van de geleiding en dat geeft niet echt een schokeffect. De achterliggende gedachten zijn uiteraard de BTW-inkomsten. Want laten we eerlijk zijn…daar spint de overheid behoorlijk garen bij…

 6. Uiteindelijk is het toch zo dat iedere ouder een zorgplicht heeft en op moet voeden. Wie zich daar aan ontrekt of er andere denkbeelden op nahoudt moet niet raar opkijken als het een keer goed misloopt. Om de verantwoording af te schuiven op de overheid, campagnes te voeren etc. of om de prijzen op te schroeven met als effect dat de kastelein flink omzetverlies lijdt, de BTW inkomsten en accijnzen terugvallen, het thuisdrinken toeneemt zet weinig zoden aan de dijk. Nee, niet gaan vingerwijzen naar anderen voor een probleemoplossing als de primaire taak bij de opvoeder ligt, dus de vinger aan de pols houden, simpel toch!

 7. En dan! gelijk al het personeel werkeloos? toeleveranciers die moeten inkrimpen op personeel.
  Ga zelf eens, 1 dag achter de bar staan!! en probeer maar van iedereen de leeftijd te schatten, of elke keer zijn Id vragen.
  Ze moeten de gebruiker straffen niet de leverancier!!, als ik te hard rijd met de auto!!! krijg ik de boete, niet de producent(volvo,ford,mercedes) het tankstation,cbr,garage of verzekering die het auto rijden mogelijk maakt

 8. Blijkbaar schort het nogal aan behoorlijke opvoeding en het nemen van verantwoording. Deze kerntaken behoren volgens mij vanzelfsprekend te zijn maar blijkbaar werkt dat dus niet…Wat is dan wel de oplossing als kerntaken niet of onvoldoende aanwezig zijn, rustig afwachten en maar zien hoe het inderdaad gigantisch fout gaat…

  Het draait hier hoofdzakelijk om de jongeren. Deze doelgroep verteert in een kroeg toch al amper, veel te duur dus daar zal een kastelein niet al teveel pijn van ondervinden. Het-voor-het-stappen-thuis-drinken is al jaren gemeengoed…Optie, alcohol-prijs in de reguliere verkoop aanpassen. Komen wij inderdaad aan de BTW-inkomsten van vadertje staat en dat is nu net niet de bedoeling. Dure campagnes voeren en het niet daadwerkelijk ontmoedigen (bijvoorbeeld prijs) strookt niet. Roken/drinken heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid… maar het vult wel de kas…

 9. Welnu, als het een afwachten is tot het gigantisch fout gaat is dat een keuze die opvoeders voor hun kroost maken. Als deze primaire taak van ouders, opvoeden in de ruimste zin vh woord en bewustwording, teveel is gevraagd en het maar op zijn beloop laat en geen verantwoording wil nemen wees dan ook niet verbaasd over de negatieve gevolgen en zoek niet de oorzaak, oplossing bij anderen en leg daar ook niet de schuldvraag neer.

Comments are closed.