Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dat geldt voor de horeca, sportkantines en supermarkten. Bij een controle door mystery guests begin september, bleek dat gemiddeld slechts 27% zich aan de regels houdt. Bij de paracommercie was dit 12%, bij commerciële horecabedrijven 27% en de supermarkten deden het ‘het minst slecht’ met 42%.

Burgemeester Heijmans is verontrust. Alle horecabedrijven, sportkantines en supermarkten die zijn gecontroleerd, hebben inmiddels een brief ontvangen met de uitslag van de controle. Bij een negatief resultaat is direct een waarschuwing uitgedeeld.

Aanpak overtredingen
Bij overtredingen door alcoholverstrekkers treedt de gemeente handhavend op. Bij een eerste overtreding volgt een waarschuwing. Bij een tweede overtreding gaat de gemeente direct over tot het voornemen en het opleggen van een sanctie, dat kan een boete zijn. Een derde overtreding leidt tot het uitvoeren van de sanctie: het innen van de boete, het intrekken van de horecavergunning of het sluiten van de inrichting. Dit is afhankelijk van de situatie.

Controle door mystery guests
De gemeente dringt zoveel als mogelijk aan op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Daarom hebben in de aanloop naar de controles in september, 250 bedrijven en organisaties zoals horeca, supermarkten, slijterijen en sportverenigingen van burgemeester Heijmans een oproep ontvangen. Zij werden gevraagd extra aandacht te besteden aan de naleving en het tonen van een ID door de jongeren. De brief heeft niet tot het gewenste gedrag bij de alcoholverstrekkers geleid, zo bleek dus uit de controles. Er werd niet naar een ID gevraagd. Daar waar wel naar een ID werd gevraagd, kregen de minderjarige jongeren regelmatig toch alcohol toch mee. Gezien de resultaten is een volgende controle actie al gepland.

Alcoholgebruik is schadelijk
De leeftijdgrens van 18 jaar is vastgesteld omdat alcoholgebruik schadelijk is voor de gezondheid van jongeren. Ook leidt drankgebruik door jongeren tot veel overlast. De wet stelt daarom strenge regels voor de verkopers van alcohol en wil stimuleren dat ouders zelf voorkomen dat jongeren gaan drinken. Tot slot gaat de wet uit van de eigen verantwoording van jongeren. Daarom is in de nieuwe wet geregeld dat jongeren onder de 18 jaar die alcoholhoudende drank in hun bezit hebben in de openbare ruimte strafbaar zijn.