Korting op groene daken en gevels

Foto via: Jonkers Daktuinen

De gemeente Weert heeft meegedaan met de ontwikkeling van een groene dakenkaart. De groene dakenkaart brengt in beeld of de daken in Weert geschikt zijn voor het aanleggen van een groen dak. Er wordt hierbij gekeken naar de hellingshoek van de daken en de zoninstraling. Ter promotie van groene daken geeft de gemeente een beperkt aantal vouchers weg met korting op de aanleg van een groen dak of gevel.

Wethouder Geert Gabriëls: “Groene daken zijn een goed voorbeeld van hoe Weertenaren zelf hun woning of woonomgeving duurzamer kunnen maken. Ik roep iedereen op te kijken op welke manier de woning kan bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit.”

Groene gevels en daken leveren een bijdrage aan het groene beeld van de stad. Daarnaast wordt het comfort in de woning vergroot. Andere voordelen zijn het afvangen van fijnstof in de woonomgeving en het voorkomen van ongewenste opwarming in de zomer. Ook verhoogt het de biodiversiteit en leefkwaliteit, wordt regenwater opgevangen en de geluidsoverlast teruggebracht.

Duurzaamheidskaart
Om de aanleg van groene daken te stimuleren heeft de gemeente Weert meegedaan met de ontwikkeling van een groene dakenkaart. De kaart is geïntegreerd met de zonatlas tot een duurzaamheidskaart en inzichtelijk op http://weert.duurzaamheidskaart.nl/GreenroofMap.

Vouchers en dakevent
Ter promotie van groene daken en gevels in Weert stelt de gemeente een beperkt aantal vouchers beschikbaar voor haar inwoners. Meer informatie over de vouchers en de voorwaarden is te vinden op http://www.heerlijkweert.com/groenedakenengevels.

Stimuleringsregeling afkoppelen regenwater
In samenwerking tussen Waterschap Peel en Maasvalei en de gemeente Weert komt er zeer waarschijnlijk begin 2017 een stimuleringsregeling ‘Afkoppeling hemelwater private terreinen’. Het afkoppelen heeft tot doel wateroverlast in of als gevolg van het stedelijk gebied te verminderen, schoon en verontreinigd water aan de bron te scheiden, het water efficiënter te zuiveren en bij te dragen aan een meer natuurlijk watersysteem (aanvulling grondwater en bestrijding droogte). Op dit moment wordt onderzocht of en welke groene daken voldoende water vasthouden om voor deze subsidie in aanmerking te komen.

Overige groene activiteiten in Weert
De groene dakenkaart is onderdeel van tal van acties die het komende half jaar in Weert worden uitgezet om verstening in de binnenstad tegen te gaan en een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en de biodiversiteit. Inwoners worden daarbij geïnformeerd over de mogelijkheden en gestimuleerd om ook zelf een bijdrage te leveren. Denk daarbij aan het aanleggen van (gevel)tuinen, het afkoppelen van regenwater, het planten van bomen in voortuinen en het creëren van bloemenvelden.

Informatie
De App HuisjeBoompjeBeter geeft een handig overzicht wat een inwoner zelf aan maatregelen kan treffen. Informatie over de activiteiten in komend half jaar worden aangekondigd op de facebookpagina HeerlijkWeert. Ook heeft de gemeente Weert een website met informatie over al haar groene en duurzame initiatieven, zie www.heerlijkweert.com.