Onderzoek onderaardse gangen

Vele decennia gaan er geruchten dat er onder de Markt onderaardse gangen naar de Martinuskerk liggen. Stichting De Aldenborgh gaat nu onderzoeken of deze geruchten kloppen.

Vanochtend is Kessels Wegenbouw en Bestratingen uit Ospel begonnen met het verwijderen van de klinkerbestrating van de Markt. Dit is overigens niet vanwege het onderzoek, maar voor het opnieuw bestraten van de Markt. Onder de klinkers komt een verharde laag te liggen. Er wordt door Stichting De Aldenborgh van de gelegenheid gebruik gemaakt om een onderzoek naar de ondertunneling uit te voeren.

Met toestemming van de gemeente Weert wordt morgenvroeg met een grondradar onderzoek gedaan naar wat er nog in de grond te zien is. De verwachtingen zijn hooggespannen. Liepen er naar de St. Martinuskerk onderaardse gangen? Volgens geschiedeniskenners wel. Volgens hen zou Weert vroeger een gangenstelsel hebben gehad die vanuit de St. Martinuskerk via de Hoogstraat naar het kasteel aan de Biest liep.