Rabobank verdeelt ton in de regio

In het werkgebied van Rabobank Weerterland en Cranendonck bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven invulling geven en verbeteren. Het ondersteunen van deze verenigingen en stichtingen is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom organiseren wij ook dit jaar weer de campagne ‘Rabobank Samen Sterker’. Er wordt maar liefst € 100.000,- verdeeld.

Stemperiode gestart
Tijdens ‘Rabobank Samen Sterker’ kunnen klanten die lid zijn van Rabobank Weerterland en Cranendonck hun stem uitbrengen op de verenigingen en/of stichtingen die zij een warm hart toedragen. Leden hebben via de post een persoonlijke kaart met een unieke stemcode ontvangen. Met deze code kunnen er 5 stemmen uitgebracht worden.

Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. De stemperiode is gestart op 13 oktober en loopt tot en met 23 oktober 2016.

www.mijnbankenik.nl/weert/samensterker