Waterskibaan in de rode cijfers

De exploitatie van de waterskibaan in Weert geeft voor dit jaar een negatief resultaat van 43.155 euro. Het negatieve resultaat is fors hoger dan verwacht. Dat blijkt uit een tussentijdse managementrapportage van Zwembad de IJzeren Man.Ondanks het negatieve resultaat van de waterskibaan valt het algehele exploitatietekort van het zwembad lager uit dan begroot.

Het zwembad verwacht over 2016 € 10.857,- minder kosten en € 32.722,- meer inkomsten te hebben. Hiermee komt het exploitatieresultaat op € 434.383,-. De kostenvermindering zit hem voornamelijk de besparing van personeelskosten. De hogere inkomsten zijn een gevolg van de tariefsverhoging voor het recreatief zwemmen.

Positieve ontwikkelingen
Door een ‘eindspurt’ van de zomer in augustus en september is het aantal bezoekers van het zwembad tot nu toe redelijk in de buurt gekomen van het aantal in 2015. Zwembad de IJzeren Man geeft aan dat er een stijgende lijn is waar te nemen wat betreft de positionering van het zwembad en de waterskibaan. Ze zien bezoekers herhaaldelijk terugkomen en het aantal volgers via de sociale media stijgt. Daarnaast is half juli 2016 een horecapunt bij de waterskibaan gerealiseerd. Dit is van belang voor de sfeer en beleving en het aantal bezoekers.

Plannen
Om nog meer bezoekers te trekken heeft het zwembad contacten gelegd met scholen om scholieren te betrekken bij de activiteiten. Tevens worden er activiteiten ontwikkeld voor (vrijgezellen)feestjes.

Bij de aanleg van de waterskibaan is afgesproken dat er na 3 seizoenen een evaluatie plaatsvindt. Na de zomer van 2017 zal hierover besluitvorming plaatsvinden.