Onderzoek mogelijkheden waterput

De ontdekking van een oude waterput in Weert is een fantastische vondst die het College van B&W wilt omarmen. “We zijn enthousiast om er iets mee te doen. De put en de directe omgeving zijn van grote cultuurhistorische waarde. Dit is een kans om de historie in en van onze binnenstad op een mooie manier uit te dragen. Wat daarin de mogelijkheden zijn, dat gaan we op korte termijn uitwerken o.a. met de commissie cultuurhistorie.”

De put dateert vermoedelijk uit de 15e of 16e eeuw en ziet er nog heel gaaf uit. Het is een grote put van ongeveer 3,5 á 4 meter doorsnede. De inschatting is dat het destijds dé watervoorziening voor de Weertenaren was. De bevolking bestond toen uit zo’n 2000-3000 inwoners.

Behoud van de vondst
De put en zijn directe omgeving zijn blootgelegd tijdens graafwerkzaamheden. Deze vonden o.a. plaats voor het plaatsen van nieuwe bomen binnen het project herbestrating Markt. De archeologen hebben vandaag en morgen nog nodig voor het in kaart brengen van de vondsten. Daarna wordt het bestraten van de Markt hervat. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat het gedeelte waar de put zich bevindt, later gemakkelijk opengemaakt kan worden.

De put wordt afgedekt met speciale folie en dan vrijgegeven door de archeologen. Daaroverheen wordt de bestrating aangebracht in een tijdelijke vorm. Dit verschil met de rest van de Markt zal zichtbaar zijn. De bestrating wordt in een gebied van circa 6×7 meter niet in betonspecie aangebracht zoals de rest van de Markt maar in split. Nadat de mogelijkheden omtrent de put nader zijn uitgewerkt, kan de bestrating op die plek indien nodig weer makkelijk open worden gemaakt. Verder moeten de drie bomen maximaal twee meter verplaatst worden t.o.v. de oorspronkelijke locatie. Het planten van de bomen gebeurt aanstaande maandag. Deze aanpassingen hebben voor de bestaande terrasafmetingen geen gevolgen.

Aanpassing van de werkzaamheden op de Markt
De komende twee zaterdagen wordt er doorgewerkt om de vertraging van de werkzaamheden voor de herbestrating van de Markt enigszins op te vangen. Desondanks is er waarschijnlijk sprake van zo’n drie dagen uitloop. Dat betekent dat de werkzaamheden rond woensdag 16 november zijn afgerond en de Markt mogelijk voor een klein deel is afgezet met bouwhekken. Wat dit betekent voor activiteiten die op de Markt zijn gepland (zoals de Sinterklaasintocht op zondag 13 november) wordt in overleg met de organisatie besproken. Ditzelfde geldt voor de gevolgen voor de zaterdagmarkt, die een week langer in aangepaste vorm zal plaatsvinden.