Een aantal Goede Doelen die in Weert jaarlijks een huis-aan-huis-collecte verzorgen, hebben het initiatief genomen om een gezamenlijke collecte te organiseren.

Onder het motto ‘Weert Collecteert!’ zal de gezamenlijke collecte voor het eerst in het voorjaar van 2017 gehouden worden. Dat betekent, dat dan namens de aangesloten landelijke goede doelen met een CBF-keurmerk in dezelfde week een huis-aan-huis-collecte wordt gehouden in geheel Weert. Dat gebeurt overigens nu al in het kerkdorp Laar en de wijken Laarveld en Hushoven en in Tungelroy en Stramproy.

De ervaringen met deze gezamenlijke goede doelen collectes (Goede doelen Week) zijn zo goed, dat het nu tijd is om het initiatief van ‘Weert Collecteert!’ tot uitvoering te brengen. Hiermee vervallen de afzonderlijke huis-aan-huis- collectes van de goede doelen, voor zover aangesloten bij dit nieuwe initiatief, en zullen de inwoners van Weert niet meer ‘lastig gevallen’ worden door opeenvolgende collectes gedurende het kalenderjaar.

Op donderdag 3 november j.l. werd de oprichtingsakte voor de Stichting Goede Doelen Collecte Weert ondertekend door het bestuur van de stichting op het kantoor van notaris Veugen.

De organisatie van de Goede Doelen Collecte Weert vraagt veel inzet en energie van een grote groep vrijwilligers. Op dit moment zijn plaatselijke vertegenwoordigers van goede doelen bezig met het organiseren van de gezamenlijke collecteweek in het voorjaar van 2017. Naar schatting zullen er uiteindelijk 400 tot 450 collectanten van de aangesloten goede doelen in de collecteweek van 2017 op pad gaan. Daarvoor is een gedegen opzet en coördinatie noodzakelijk. Weert Collecteert! is voor wat betreft de samenwerking tussen de vele vrijwilligers van de plaatselijke afdelingen van de goede doelen, nu al geslaagd te noemen.

In het voorjaar van 2017 rekent ‘Weert Collecteert!’ op de inwoners van Weert. Dan kan voor elk goed doel naar eigen keuze en draagkracht een financiële bijdrage gegeven worden aan de collectant. Tijdig vóór aanvang van de collecteweek 2017 volgt meer informatie over Weert Collecteert! via diverse (sociale) media en een eigen website.

Vooralsnog kan informatie over dit initiatief opgevraagd worden via [email protected] Aanmelden als collectant kan ook via dit adres.

4 REACTIES

  1. Ik heb niets tegen collectes tbv goede doelen maar ik wil zelf bepalen wat een goede doel is en waaraan ik wil doneren. Bij mij rijst nu de vraag : uit welke goede doelen bestaat dit collectief en hoe is de verdeelsleutel in de opbrengst vd collectes.

  2. Ik doe er de deur niet voor open niet voor collectes, niet voor jehova’s, figuren die leuren langs de deuren met energie tot aan stroopwafels tot aan kinderpostzegels of kaarten.

  3. Ik heb het artikel 3x gelezen maar ik zie alleen maar Goede Doelen wie zijn dat?

    De laatste keer dat ik 50 euro gegeven heb aan een goed doel was Haïti in 2010 maar dat geld is nog steeds verdwenen.

  4. Zij krijgen geen cent van mij. Ik bepaal zelf wel aan wie en wat ik doneer. Zoals het er nu naar uit ziet is het niet bekent hoeveel organisaties hieraan meedoen en hoeveel procent een organisatie krijgt. Ik ga niet voor een vreemde organisatie collecteren, dus collecteer ik niet meer, simpel toch. Weer een extra avond om iets leuks te doen.

Comments are closed.