Grondaankoop winkelcentrum

Woensdag is er een belangrijke stap gezet voor de realisatie van een nieuw winkelcentrum in de wijk Leuken. De vastgoedeigenaren en de gemeente Weert ondertekenden bij notaris Van Gorp Malherbe de leveringsakte ten behoeven van de grondaankoop.

Met de vastgoedeigenaren van het huidige winkelcentrum in Leuken, Heyen Beheer BV en Majoor Beheer BV, beide uit Naarden, zijn onderhandelingen gevoerd over de verplaatsing van dit winkelcentrum naar de nieuwe locatie op de hoek Tromplaan / Ringbaan-Oost. Deze onderhandelingen hebben geresulteerd in een realisatieovereenkomst. In het kort komt het er op neer dat de vastgoedeigenaren alle werkzaamheden uitvoert om het nieuwe winkelcentrum te realiseren. De gemeente heeft vandaag hiervoor een perceel grond aan deze vastgoedeigenaren verkocht.

Na realisatie van het wijkwinkelcentrum wordt het vastgoed op de oude (huidige) locatie aan de Friezenstraat gesloopt en worden woningen gebouwd. In het nieuwe winkelcentrum zullen Jumbo Heerschap en de Aldi een supermarkt openen. Tevens komt er een gezondheidscentrum, lunchroom en een nieuwe vestiging van Hans Struijk Fietsen. Tevens zijn de vastgoedeigenaren nog in gesprek met een bakkerij, gemakswinkel (bijvoorbeeld Primera) en een drogisterij. Het naastgelegen tankstation krijgt de ruimte om een carwash te realiseren.

Leuken maakt deel uit van een van de 12 wijken in Limburg, die door de provincie zijn aangewezen voor de Limburgse wijkenaanpak. Door middel van het opstellen van een integrale woonvisie voor de wijk Leuken zijn maatregelen inzichtelijk gemaakt waarmee de wijk ‘toekomstklaar’ wordt gemaakt.

plattegrond_winkelcentrum_leuken