[HBU?] WhatsApp tijdens werk

In deze rubriek legt een van de advocaten van Hoeberechts Advocaten regelmatig een concrete rechtsvraag voor. Daarna mag u aangeven hoe u als rechter daarover zou oordelen. U mag natuurlijk ook ander commentaar geven. Op vrijdag volgt dan het vonnis van de rechter die over de zaak oordeelde.

Deze week legt Henk van Wel een rechtsvraag voor over arbeidsrecht.

Hoe duur zijn whatsapp ’s tijdens werktijd?
Na het einde van zijn dienstverband wenst Romeo uitbetaling van zijn niet genoten verlof-uren, becijferd op € 5.595,53 bruto. De werkgever betwist enig bedrag verschuldigd te zijn, omdat deze zich beroept op verrekening met onverschuldigd betaald loon. Want het staat vast dat Romeo alleen al in het laatste halfjaar van zijn dienstverband 1255 whatsapp-berichten heeft gewisseld met verschillende dames. Liefdesberichten van emotionele aard. Daar zit een psychologische component aan, waardoor de tijd die daarmee gemoeid was veel meer tijd was dan alleen de tijd besteed aan het typen en het lezen van die berichten.

Uit de inhoud van de berichten is ook gebleken dat Romeo in de wolken was en in vervoering raakte. Duidelijk is dat hij gedurende die tijd niet heeft gewerkt aan daarom ten onrechte loon heeft genoten. Volgens het bedrijfsreglement is enkel incidenteel en beperkt gebruik van de zakelijke telefoon voor privé-doeleinden toegestaan.

De werkgever berekent dat er minimaal 2105 van genoemde berichten moeten zijn gewisseld tijdens het dienstverband van Romeo. Bij een gemiddelde tijdsbesteding van 5 minuten per bericht komt dat neer op 175 uren bezig zijn met niet-functie gerelateerde bezigheden. Maal het uurtarief van Romeo, vermeerderd met vakantietoeslag en werkgeverslasten, komt dat neer op een schade van € 5.814,–. En daarom vindt de werkgever dat hij Romeo niets meer hoeft te betalen.

Hoe berecht U?
Vindt u dat Romeo recht heeft op uitbetaling van € 5.595,53? Of van een ander bedrag?