In deze rubriek legt een van de advocaten van Hoeberechts Advocaten regelmatig een concrete rechtsvraag voor. Daarna mag u aangeven hoe u als rechter daarover zou oordelen. U mag natuurlijk ook ander commentaar geven. Op vrijdag volgt dan het vonnis van de rechter die over de zaak oordeelde.

Deze week legt Henk van Wel een rechtsvraag voor over arbeidsrecht.

Hoe duur zijn whatsapp ’s tijdens werktijd?
Na het einde van zijn dienstverband wenst Romeo uitbetaling van zijn niet genoten verlof-uren, becijferd op € 5.595,53 bruto. De werkgever betwist enig bedrag verschuldigd te zijn, omdat deze zich beroept op verrekening met onverschuldigd betaald loon. Want het staat vast dat Romeo alleen al in het laatste halfjaar van zijn dienstverband 1255 whatsapp-berichten heeft gewisseld met verschillende dames. Liefdesberichten van emotionele aard. Daar zit een psychologische component aan, waardoor de tijd die daarmee gemoeid was veel meer tijd was dan alleen de tijd besteed aan het typen en het lezen van die berichten.

Uit de inhoud van de berichten is ook gebleken dat Romeo in de wolken was en in vervoering raakte. Duidelijk is dat hij gedurende die tijd niet heeft gewerkt aan daarom ten onrechte loon heeft genoten. Volgens het bedrijfsreglement is enkel incidenteel en beperkt gebruik van de zakelijke telefoon voor privé-doeleinden toegestaan.

De werkgever berekent dat er minimaal 2105 van genoemde berichten moeten zijn gewisseld tijdens het dienstverband van Romeo. Bij een gemiddelde tijdsbesteding van 5 minuten per bericht komt dat neer op 175 uren bezig zijn met niet-functie gerelateerde bezigheden. Maal het uurtarief van Romeo, vermeerderd met vakantietoeslag en werkgeverslasten, komt dat neer op een schade van € 5.814,–. En daarom vindt de werkgever dat hij Romeo niets meer hoeft te betalen.

Hoe berecht U?
Vindt u dat Romeo recht heeft op uitbetaling van € 5.595,53? Of van een ander bedrag?

6 REACTIES

 1. De werkgever moet gewoon betalen. Hij had immers als goed werkgever eerder in moeten grijpen en ook eerder over het oneigenlijke privegebruik afspraken kunnen maken. Nu het dienstverband voorbij is lijkt het op een poging om achteraf onder de betaling uit te komen. Gewoon betalen dus.

 2. Ik ben dezelfde mening toegedaan als Joost Bosseve. Werkgever had eerder had tijdens dienstverband de gelegenheid in te grijpen, maar heeft dat niet gedaan. i..d.d. gewoon betalen.

 3. Ik wou dat ik het inkomen van Romeo had, dan had ik ruim € 5.500, 00 per maand.
  Ik verwijd Romeo ernstig plichtverzuim mede doordat hij duidelijk en schriftelijk op de hoogte is van het bedrijfsregelement en dit is in de alle gevallen ondertekend. Hij wist dat incidenteel met de bedrijfstelefoon bellen was toegestaan en had beter moeten weten (met dit inkomen) en dat dit gedrag consequenties kon hebben.
  Ook de bedrijfsleiding heeft hierin een verantwoording, men heeft niet tijdig ingegrepen en Romeo op het belgedrag aangesproken.
  Ik vindt dat beide debet zijn en vindt het mede moeilijk ook om dat ik niet weet hoelang het dienstverband heeft bestaan.

 4. 5 minuten per bericht is heel ruim geteld.
  Gemiddelde smartphone gebruiker op dit moment heeft een bericht getypt binnen 1 minuut. Vermenigvuldig dat met de aantal berichten. Dat komt op een heel ander resultaat.
  Daarbij ook nog het feit dat de werkgever eerder had moeten ingrijpen…

 5. Het bedrag van 5.814 is onredelijk bezwarend. Het formuleren van een email zou wel rond een gemiddelde zijn van 5 minuten, maar een whatsApp-bericht niet, tenzij er bewijs is dat de berichten lang van aard zijn. Dit zal ook liggen aan de feiten verdere feiten en omstandigheden. Er zal dus een belangenafweging moeten worden gemaakt en daarbij zegt mijn gevoel dat de schadevergoeding onredelijk bezwarend is ten opzichte van het bedrijf. Het bedrijf zelf had ook wanneer ze dit hadden geconstateerd de werknemer hierop moeten aanspreken en eventueel een waarschuwing moeten gegeven, hierin zijn tekort in gekomen. Indien Romeo een loonvorderingsprocedure opstart dan zou ik hem hierin gelijk geven, maar wel zou een loonvordering/ kleine vergoeding op plaats zijn.

Comments are closed.