Hubert Mackus gedeputeerde

Nederweert – De CDA-Statenfractie heeft Hubert Mackus (38) voorgedragen als nieuwe gedeputeerde voor de Provincie Limburg. Mackus zal per 1 januari 2017 Patrick van der Broeck (50) opvolgen. Van der Broeck zal vanaf die datum de functie van Dijkgraaf van het nieuw te vormen Waterschap Limburg op zich nemen. Het voorzitterschap van de Statenfractie wordt overgenomen door Mariska Werrij-Wetzels (29).

Harold Schroeder, (waarnemend) voorzitter CDA Limburg, licht toe dat er gekozen is voor een zorgvuldig traject waarbij alle fractieleden een gesprek hebben gevoerd met een ingestelde commissie. “Het is positief om te melden dat er sprake is van een groot onderling vertrouwen. Uit de individuele gesprekken kwam één kandidaat voor het deputéschap met unaniem draagvlak naar voren en dat is Hubert Mackus”.

Hubert Mackus wordt tijdens de Provinciale Statenvergadering van 16 december voorgedragen als gedeputeerde. Op 1 januari zal hij in de nieuwe functie aan de slag gaan. Mackus dankt de fractie voor de unanieme steun en spreekt zijn waardering uit voor datgene wat Patrick van der Broeck als gedeputeerde heeft neergezet. Tegelijkertijd feliciteert hij Mariska met de voordracht en spreekt hij zijn grote vertrouwen in haar uit. De portefeuille van Van der Broeck wordt volledig overgenomen. “Na de verkiezingen van 2015 mocht ik meeschrijven aan het coalitieakkoord. Ik vind het een grote eer om dit nu zelf verder uit te gaan voeren”, aldus de kandidaat gedeputeerde.

Tijdens de gesprekken met de fractieleden werd duidelijk dat er groot vertrouwen is in Mariska Werrij als nieuwe fractievoorzitter en dat leidde tot een unanieme benoeming. “Ik ben ontzettend blij met het draagvlak en heb er ontzettend veel zin in om samen met de fractie aan de slag te gaan en de lijn die we anderhalf jaar geleden hebben ingezet te continueren. Dankzij mijn ervaring als raadslid in Simpelveld ben ik het gewend om vanuit een oppositierol een kritische houding richting het college aan te nemen. Die houding wil ik op constructieve wijze voortzetten in Provinciale Staten. Werrij zal per 1 januari de functie van fractievoorzitter op zich nemen”.

Harold Schroeder is trots op het proces en blij met de beslissingen van de fractie. “Met deze twee benoemingen kunnen we als CDA onze bestuurlijke verantwoordelijkheid uitstekend invullen. Het CDA leidt mensen op en geeft ze verantwoordelijkheid als ze daaraan toe zijn”.