Aandacht voor fietsverkeer Bassin

Na de herinrichting van de Passantenhaven en de Werthaboulevard is komend jaar het Bassin aan de beurt voor een grote opknapbeurt.

De plannen voor de herinrichting zitten momenteel in de eindfase en de gemeenteraad moet deze plannen binnenkort goedkeuren. De bedoeling is dat het Bassin na de herinrichting een stuk veiliger is voor het langzame verkeer en dan met name fietsers. Tevens krijgt de stadsflat een parkachtige omgeving.

In de ochtend- en avondspits wordt de kruising van het Bassin het meest belast door het verkeer. Met name de grote (schoolgerelateerde) fietsstromen zorgen nu voor onveilige situaties op het Bassin.

Andere cyclus verkeerslichten
Het Bassin krijgt volgend jaar naast gescheiden fietsstroken een verkeersregelinstallatie die tijdens de ochtend- en avondspits een apart regime zal toepassen. De installatie wordt met technische hulpmiddelen zodanig aangeapast dat prioriteit maximaal bij een goede en veilige doorstroming van het fietsverkeer komt te liggen.

De groentijden voor fietsers worden “opgerekt” zodat de opstelvakken voor het auto- en vrachtverkeer maximaal worden gebruikt. De consequentie is dat dit in de ochtend- en avondspits ten koste gaat van comfort voor auto- en vrachtverkeer. Echter door het toepassen van technische hulpmiddelen gaat de totale cyclustijd ten opzicht van de huidige installatie omlaag. Dit voordeel wordt gebruikt om de groentijden voor fietsers maximaal te verlengen. Hierdoor lopen de wachttijden voor auto- en vrachtverkeer maar minimaal op ten opzichte van de huidige installatie.

Parkeren
Tijdens de overleggen met de ondernemers is er weerstand geuit tegen het voornemen om de parkeerplaatsen op het Bassinplein te verwijderen. Uiteindelijk is dan ook besloten om 12 parkeerplaatsen terug te laten keren. De bezoekers van de horeca-gelegenheden kunnen parkeren in de garage van de Poort van Limburg, of de parkeerplaats op Beekpoort.

Tevens wordt er aan de zijde van het Bassin een laad- en losplaats gerealiseerd. Dit wordt gedaan omdat de huidige situatie, waarin gedoogd wordt dat er op het Bassin laden en lossen plaatsvindt, straks niet meer mogelijk is vanwege de gescheiden fietsstrook.

Voor de uitvoering van het plan is door de gemeente een bedrag van 1,7 miljoen euro gereserveerd. De provincie Limburg betaalt daarvan 250.000 euro. 25 januari 2017 worden de plannen besproken tijdens de openbare raadsvergadering.