In deze rubriek legt een van de advocaten van Hoeberechts Advocaten regelmatig een concrete rechtsvraag voor. Daarna mag u aangeven hoe u als rechter daarover zou oordelen. U mag natuurlijk ook ander commentaar geven. Op een later moment volgt dan het vonnis van de rechter die over de zaak oordeelde.

Deze week legt Henk van Wel een rechtsvraag voor over faillissementsrecht

Een lot uit de loterij…
Pieter wordt persoonlijk in staat van faillissement verklaard. Zijn vrouw Mona – met wie hij buiten gemeenschap van goederen is gehuwd – doet dan al enkele maanden mee met de Nationale Postcode Loterij, met twee loten per maand. Maandelijks wordt het inlegbedrag van € 25,– afgeschreven van haar rekening, de rekening waarop ze haar loon ontvangt.
Na het faillissement gaat Mona hiermee door in de hoop op betere tijden. Na een paar maanden lopen ook de inkomsten van Pieter (die buiten hat faillissement vallen) en de kinderbijslag en kinderopvangtoeslag via deze rekening van Mona.

Weer enkele maanden later valt de straatprijs op deze twee loten. Na afdracht van kansspelbelasting resteert € 35.500,– aan prijsgeld. Volgens Mona komt dit geld aan haar toe. Want de bankrekening stond op haar naam en ze kocht deze loten ook al vóór het faillissement. En ze kon deze ook steeds betalen van haar salaris. Vlak voor de afschrijving van de winnende loten was haar loon op de bankrekening gestort en daarmee waren de loten voor het grootste deel door haar middelen gevoed.

Volgens de curator komt dat geld aan de boedel toe. En wel omdat de prijs is voortgesproten uit belegging van gelden (de aankoop van loten) en Mona niet kon aantonen, dat die belegging afkomstig was van aan haar toebehorende gelden: Want vanaf de eerste afschrijving van de loten tot het vallen van de prijs was het merendeel van de bijschrijvingen op de rekening afkomstig van Pieter.

Hoe berecht U?
Wie heeft recht op de opbrengst? Mona of de schuldeisers van Pieter?

5 REACTIES

  1. Een curator is maar op EEN ding uit…..zijn eigen zakken vullen ten koste van andere.!! Hier pakt hij er lekker naast….en terecht ook …!!

  2. Volgens mij heeft Pieter geen recht op een deel van de prijs, verkregen uit de loterij. Ze zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen. Dus alles wat er wordt ingebracht is van de inbrenger. Ook is er spraken van een gescheiden betaalrekening. Pieter, dat is nou echt pech hebben. Je bent persoonlijk failliet en Mona gaat er met de prijs vandoor. Je hebt best wel een slim vrouwtje, hi hi hi.

  3. De curator heeft geen gelijk ; de man is niet in gemeenschap van goederen getrouwd en het faillissement treft hem persoonlijk en dus niet “de boedel”. De inkomsten van de man (die buiten het faillissement vallen) behoren niet toe aan de failliet.

Comments are closed.