[HBU?] Vonnis over Whatsappen

Na de rechtsvraag van Henk van Wel van Hoeberechts Advocaten weten we inmiddels hoe enkelen van U zouden berechten.

Lees de rechtsvraag via deze link: https://www.weertdegekste.nl/2016/11/hoe-berecht-u-whatsapp-berichtjes-tijdens-het-werk/

Hier volgt het vonnis van de rechter:
Volgens het vonnis van de rechter (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2016:6927) heeft Romeo niet weersproken dat hij in het laatste halfjaar van zijn dienstverband 1255 WhatsApp-berichten heeft gewisseld op de mobiele telefoon die door zijn werkgever ter beschikking was gesteld ten behoeve van de uitvoering van zijn werkzaamheden. Dat er meer berichten zijn gewisseld staat niet vast.

Veelvuldig gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder instemming van de werkgever, blijft voor rekening van de werknemer. Ook heeft Romeo het bedrijfsreglement op dit punt overtreden en is hij daarmee tekortgeschoten in zijn verplichtingen uit hoofde van de arbeidsovereenkomst.

De rechter schat de schade voor de werkgever op 1255 berichten met een gemiddelde tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht, vermenigvuldigd met het uurloon inclusief vakantietoeslag, op een bedrag van € 1.500,–. Aan Romeo wordt dus toegewezen een bedrag van € 5.595,53 minus € 1.500,–.