70 jaar lid Harmonie Weert-Zuid

Foto via Harmonie Weert-Zuid

Tijdens haar Vriendenconcert op 18 december mocht Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid drie jubilarissen huldigen die samen goed zijn voor 150 jaar lidmaatschap. Wiel Wiermans en Math Peerbooms kregen door Bart Nijs namens de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen het insigne uitgereikt voor 40 jaar lidmaatschap. De grootste mijlpaal met maar liefst 70 jaar lidmaatschap werd dit jaar bereikt door Mies Moonen (foto).

Mies Moonen is sinds 1946 als slagwerker actief bij de harmonie. Tevens is hij één van de oprichters van Muziekgezelschap ‘De Waerse Kûj’. Mies is een verenigingsman in hart en nieren. Dit kenmerkt zich door een zeer grote betrokkenheid door de jaren heen. Plichtsgetrouw en dienstbaar heeft hij altijd voor de vereniging klaar gestaan. Op muzikaal gebied tijdens concerten en repetities, maar ook bij activiteiten zoals bijvoorbeeld de vlooienmarkten kon er altijd een beroep op hem worden gedaan.

Bart Janssen van Harmonie Sint Joseph Weert-Zuid is trots op de drie jubilarissen: “We zijn erg dankbaar dat deze drie heren al zo lang betrokken zijn bij onze vereniging en we hopen hen nog vele jaren in goede gezondheid bij ons te mogen hebben”.