Regionale economie groeit

Midden-Limburg bezet in 2017 een stevige positie in de economische middenmoot, zo meldt de ING. De verwachte groei van 1,6% in 2017 ligt op het landelijke gemiddelde. Het groeitempo vertraagt wat ten opzichte van voorgaande jaren. In alle sectoren is sprake van groei, waarbij de bouw, horeca en zakelijke dienstverlening waarschijnlijk het hardst groeien. De werkloosheid daalt in 2017 verder tot ruim onder de 5%.

Bouwactiviteiten aanjager voor regionale groei
Net als landelijk doet het groeitempo in Midden-Limburg in 2017 een stapje terug. De aantrekkende woningmarkt en woningbouw zijn momenteel een flinke impuls voor de landelijke en regionale economie. Naast de bouwbedrijven profiteren ook de regionale industrie (bouwmaterialen), transport (weg- en watertransport) en dienstverlening (architecten, makelaars en notarissen). De dynamiek op de woningmarkt blijft in 2017 op hoog niveau maar de stimulans voor de economische activiteit is echter minder groot dan voorgaande jaren. Het vertrouwen van ondernemers is tijdens 2016 verder verbeterd en daardoor hebben meer ondernemers investeringsplannen. Het Designer Outlet Roermond breidt het aantal winkels uit, verschillende bedrijven realiseren hun groeiplannen langs de A2 bij Nederweert en met een nieuw grootschalig distributiecentrum op het Businesspark Midden-Limburg wordt ook de logistieke kracht verder benut.

Flinke opleving op de arbeidsmarkt
De regionale werkloosheid loopt in 2017 verder terug doordat de regionale beroepsbevolking slechts beperkt groeit en de werkgelegenheid stijgt. De verwachte werkloosheid in Limburg daalt van 5,6% in 2016 naar 4,6% in 2017 en regionaal doet zich een vergelijkbare daling voor. Midden-Limburg is de kleinste arbeidsmarkt in de provincie maar kent vooralsnog in 2016 wel de sterkste stijging van het aantal nieuwe vacatures.

Landelijk steeg het aantal vacatures over de periode augustus-oktober met 20% ten opzichte van een jaar eerder, in Midden Limburg steeg dit met 74%. Er is onder andere veel meer vraag naar bestuurder van vrachtwagens en (bouw)machines terwijl de vraag naar mensen in technische beroepen ook hoog is. De zorg komt na een aantal jaren zonder echte groei weer op een hoger groeipad. Zo besteedt het kabinet in 2017 fors meer aan ouderenzorg om aan de vraag naar langdurige en intensieve zorg te voldoen en dat levert extra banen op.