Renovatie museum

In 2011 stond de Koninklijke familie op het balkon van het Jacob van Hornemuseum

In de nieuwe Museumvisie zijn plannen geschetst voor het Weerter Jacob van Hornemuseum aan de Markt.

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om van het Jacob van Horne een cultuurhistorisch museum met ook aandacht voor beeldende kunst op locatie te maken. Wethouder Geert Gabriëls: “Het moet een fris, actief en afwisselend museum worden voor de inwoners van Weert en (Eu)regio en voor toeristen. Ook zal het een serieuze speler in het culturele en museale veld worden. Een museum waar de Weertenaar trots op is.”

De gemeenteraad besluit op 25 januari over de museumvisie.
Het museum is aan vernieuwing toe, mede gelet op de ontwikkelingen van de laatste jaren. De financiële middelen zijn krapper geworden, overheden en publiek zijn anders tegen musea aan gaan kijken en musea zijn op zoek gegaan naar hun ‘unique selling point’. Overal zijn grote en kleinere musea gerenoveerd en volgens nieuwe inzichten en met behulp van moderne middelen ingericht.

Toekomstbestendig
Inmiddels is de museumlocatie De Tiendschuur afgestoten en is er één locatie (Jacob van Horne) aan de Markt. “Aanvullend zijn maatregelen nodig in de bedrijfsvoering van het museum, die de aantrekkingskracht belangrijk gaan vergroten en leiden tot hogere bezoekersaantallen aan museum en stad,” zo stelt het coalitieakkoord.
Het museum dient een hedendaagse en representatieve uitstraling te krijgen. Daarom moet het museumgebouw gerenoveerd worden. Daarnaast is het van belang om de presentatie van de collectie te onderwerpen aan een ‘facelift’, een herinrichting naar aanleiding van een nieuw inhoudelijk museumconcept.

De thema’s waaraan het museum aandacht gaat besteden zijn: Weert als middeleeuwse stad, kunstnijverheid uit Weert, de franciscanencollectie en de Stadscollectie. Het museum coördineert twee maal per jaar een tentoonstelling beeldende kunst op locatie. Verhalen, educatie en zichtbaarheid worden belangrijke aspecten in het nieuwe museum.

Waarom een museum?
De noodzaak van een museum voor een stad als Weert wordt onderschreven door de Atlas voor gemeenten. De cultuurhistorische waarde van de binnenstad is een belangrijk element om te komen tot versterking van de positie van de binnenstad. Het museum kan hierbij een belangrijke spilfunctie vervullen.

Kosten
De kosten van renovatie van het gebouw en opnieuw inrichten van het museum worden geschat op € 2.386.000,-. De jaarlijkse meerkosten ten opzichte van de huidige exploitatie zijn € 310.204,-.