De leden van het Lokaal Zorgvragers Overleg (LZO) Weert sloten onlangs het jaar af met een werklunch in aanwezigheid van wethouder Paul Sterk. Hierin gaf Mies van der Loo, medestichter van HartVoorBurgers een korte presentatie over Zorgzaam Weert. En hij gaf een samenvatting van een belevingsonderzoek ‘oude dag’ & voorzieningen Weert dat begin december in opdracht van HartVoorBurgers met steun van het LZO door Toponderzoek Horst is uitgevoerd .

Paul Sterk: Ik vind dit initiatief van HartVoorburgers met de media, gemeente en andere partners innovatief en een groot compliment waard. Het is een experiment waarvan je niet weet hoe het uit pakt en dat interesseert me eigenlijk ook niet. De zorg kan altijd beter als je het maar doet vanuit het perspectief van de cliënt of patiënt.

De wethouder schrok ervan dat mensen hun ervaringen in de zorg liever anoniem vertellen omdat ze vrezen voor de gevolgen voor hun zorg en hulpverleners. Zijn aanvulling hierop was dat juist door het uitspreken van dieper liggende signalen, wensen van cliënt/patiënt naar boven komen en daarmee de echte problemen kunnen worden aangepakt.

Enkele opvallende conclusies uit “Zorgzaam Weert”: Maak het WMO-aanvraagproces eenvoudiger en sneller, maak meer direct menselijk contact mogelijk voor zorgvragers, mantelzorgers en hulpverleners en regel een permanent en professioneel bezet inloop- en telefoonpunt.

Uit het belevingsonderzoek blijkt dat het overgrote deel, 83 %, denkt zijn/haar oude dag thuis door te brengen; thuis zo lang het kan is het meest genoemde antwoord.
De meest genoemde voorzieningen die worden gebruikt, of mensen denken in de toekomst nodig te hebben zijn huishoudelijke hulp(33 %), als ik iets nodig heb regel ik dat wel zelf (31%) en thuiszorg (27%).

De resultaten en conclusies van beide onderzoeken staan op www.hartvoorburgers.nl.