Twee winnaars Erfgoedprijs

Bakhuisje Stramproy - Winnaar Erfgoedprijs 2016

Op vrijdag 16 december 2016 is voor de derde keer de Erfgoedprijs Weert uitgereikt in het brede veld van cultureel erfgoed. De Erfgoedprijs gaat dit jaar naar het Bakhuis Stramproy én de Vier Jaargetijden Tungelroy. Beide projecten kregen evenveel publieksstemmen.

Cultureel Erfgoed zijn herinneringen aan onze geschiedenis in allerlei vormen, zoals archief- en museumstukken, archeologische vondsten, immaterieel erfgoed, cultuurlandschappen en monumenten.

Erfgoedprijs
De prijs werd door wethouder Geert Gabriëls uitgereikt in Theater de Huiskamer. Het publiek kon kiezen uit negen genomineerde initiatieven. Deze liepen uiteen van een archeologische vindplaats tot onderhoud aan kapellen en wegkruizen. In totaal zijn er 525 stemmen uitgebracht, vaak met passie en betrokkenheid gemotiveerd. Dit zijn bijna tweemaal zoveel stemmen als vorig jaar. Op alle initiatieven is gestemd. Op twee initiatieven werden evenveel stemmen uitgebracht waardoor een gedeelde prijs wordt toegekend aan zowel Bakhuis Stramproy als Vier Jaargetijden (elk 139 stemmen).

Bakhuis Stramproy
Het bakhuis completeert de tuin rond molen de Nijverheid ofwel molen van Nijs. De kringloop van graan zaaien, groeien, oogsten, malen en verwerken tot mik of vlaai is nu rond. Vele vrijwilligers bouwden met eigen middelen het bakhuis, dat nu middelpunt is van ontmoeting en zorg voor elkaar. Daarmee is goed nabuurschap in een nieuw jasje gestoken.

Vier Jaargetijden
De Vier Jaargetijden zijn vier glas-in-loodramen van de kunstenaar Jan Tullemans. Deze ramen zijn van de sloop gered en kregen een centrale plaats in het dorp. Ook deze werkzaamheden, inclusief omkadering, bestrating en bankjes, zijn door vrijwilligers uitgevoerd. Als de zon schijnt is het een prachtig kleurenspel, waar inwoners en passanten van genieten.

Nieuw logo
Om de herkenbaarheid voor het publiek te vergroten is een logo ontworpen. Dit onderstreept het unieke karakter van de winnaar als parel in de kroon of schitterende diamant. Het cultureel erfgoed kent vele facetten, met daarbinnen drie velden: roerend, onroerend en immaterieel erfgoed. Dit wordt gesymboliseerd door de drie gebruikte kleuren. Dit logo wordt gebruikt bij alle activiteiten in het kader van de Erfgoedprijs, zoals op de website en op de Facebookpagina Erfgoed in Weert.

erfgoedprijsFC

Winnaar theaterbon
Motivatie die vaak werd genoemd is dat mensen blij zijn dat het cultureel erfgoed onder de aandacht blijft. De betrokkenheid en inzet van vrijwilligers wordt gewaardeerd. Mensen zijn trots op het erfgoed. Het doel om mensen aan het denken te zetten over de rol die het cultureel erfgoed in ons dagelijks leven speelt en is ruimschoots geslaagd.

De beste motivatie is van Jeanet van Rijthoven. Zij koos voor Stramproyerheide met de volgende reden: “Een van de wandelingen heb ik meegelopen. De verhalen die horen bij de schietbaan, de Zevensprong, het Groot en Klein Vosseven en de graven van Bocholt, het moeras en de boten van toenmalige bewoners en de andere onderwerpen zijn aansprekend. Het is een stuk geschiedenis van de omgeving van Weert die gaat leven tijdens de wandeling. Je gaat je voorstellen hoe het er uitgezien kan hebben en hoe je zelf in die omgeving geleefd zou hebben.” Deze winnende motivatie van Jeanet van Rijthoven verdient een theaterbon voor een voorstelling naar eigen keuze.

Publiciteit winnende monumenten
Beide winnaars van de Erfgoedprijs kregen een blijvend aandenken in de vorm van een gekalligrafeerde oorkonde. Belangrijker is de aandacht die de winnaars krijgen. Zo zijn deze initiatieven in 2017 op de Facebookpagina Erfgoed in Weert (www.facebook.com/erfgoedweert) te zien en krijgen ze daar volop ruimte. Vindt de Facebookpagina leuk en volg zo de twee winnaars en andere informatie over ons cultureel erfgoed.