Veel interesse herinrichting Keent

(Foto’s/video) – In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente Weert het voornemen om te start met de herinrichting en rioolvervanging van de wijk Keent. Woensdag werden de wijkbewoners bijgepraat in het Keenterhart.

In juli 2017 was er een bewonersavond georganiseerd in het Keenterhart. Op deze avond heeft de gemeente en het ingenieursbureau Jens informatie opgehaald bij de bewoners over wat er speelt en wat verbeterd kan worden aan de openbare ruimte. Vervolgens is een klankbordgroep samengesteld waar bewoners van diverse straten, de gemeente en het buro Jens in waren vertegenwoordigd.

Ontwerp openbaar gebied

De klankbordgroep heeft gezamenlijk de plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp van de openbare ruimte. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de parkeerbehoefte en de inrichting van de straten. Ook is aandacht besteed aan de vergroening en biodiversiteit van de wijk. Zo worden er 4 soorten bomen gekapt en komen er 17 andere soorten bomen voor terug.

Rioleringsplan

Er is een rioleringsplan opgesteld waarbij rekening gehouden is met de problematiek van het hemelwater die met name in de Kerkstraat en Keulerstraat speelt. Door het afkoppelen van regenwater van straten en woningen en de aanleg van een gescheiden riool kunnen ze ondergronds en in wadi’s extra water bufferen.

Bijgepraat

Woensdag werd er een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze was bedoeld om de bewoners te informeren over de nieuwe inrichting van de openbare ruimte. De klankbordgroep liet zien welke verhardingsmaterialen ze gaan toepassen, welke bomen en beplanting er komt, welke openbare verlichting we realiseren etc. De inloopbijeenkomst werd al vanaf het begin goed bezocht.

Video sfeerimpressie via Youtube

https://youtu.be/hw7YpKywgxo