† Overlijdensbericht: Renier Frenken

– – ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING – –

Overleden is
de heer

Renier Frenken

19 december 1941
† 30 augustus 2023

Renier verblijft op zijn kamer A.1.10
van Zorgcentrum Hieronymus, Biest 43, Weert.

Gelegenheid tot persoonlijk afscheid nemen op vrijdag 1 september
tussen 19:00 en 20:00 uur.

De crematie zal in stilte plaatsvinden.

Dankbaarheid, respect en waardering gaat uit naar alle medewerkers en het verplegend personeel van Zorgcentrum Hieronymus, afdeling 1.

Correspondentieadres:
Jet Verberne Uitvaarten, tel.: 06-22300614 Observantenstraat 19, 6001 AL Weert