† Overlijdensbericht: Thea Dils

Na een intens en bewogen leven
hebben wij onze lieve moeder en
zus in alle liefde losgelaten.

Thea Dils

Tjimahi, 19 september 1941
Weert, 6 september 2023

Geldrop, Simon en Lynda

Loosdrecht, Dorette en Peter

Robert †
Max

Fred † en Gerlies

Weert, Joep en Marga

Correspondentieadres:
Simon Kuppens
Laan van Tolkien 89, 5663 RW Geldrop

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Thea op zaterdag 9 september tussen 15.00 uur en 16.00 uur in het uitvaartcentrum, Schoutlaan 19 te Weert.

Naar wens van Thea zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.

Geuns Uitvaartbegeleiding (0495) 549 630