4 C
Weert
23 januari 2020 16:09
Algemene gegevens:
Naam bedrijf
Adres
Postcode
Plaats
KVK nummer
Gegevens Rechtbank:
Rechtbank
Rechter-commissaris
Insolventienummer F.03/15/108
Publicaties van de rechtbank:
Publicatiedatum Omschrijving Kenmerk
Curator/bewindvoerder:
Naam Adres Telefoonnummer
,

Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het Centraal Insolventieregister. Dit register bevat de gegevens van faillissementen en surséances van betaling die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Weert de Gekste probeert de informatie volledig en correct over te nemen. We pretenderen echter niet en garanderen niet dat bovenstaande informatie compleet en up-to-date is. Weert de Gekste geeft geen garanties omtrent – en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot – de juistheid en volledigheid van de failliet en surseance-informatie op deze website.

Bovenstaand bedrijf kan inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Voor een update van de laatste status controleer altijd de Kamer van Koophandel of het insolventieregister van de overheid.

Ga terug naar het register

Nieuwste berichten

Toekomstvisie Veldeke Limburg

Bob, ook met carnaval

Nieuwe vacatures

Verkeersregelaars voor evenementen

ASML zoekt jou!