14.1 C
Weert
17 september 2019 02:09
Algemene gegevens:
Naam bedrijf Itter Inn B.V.
Adres Molenveldstraat 90
Postcode 6001HL
Plaats Weert
KVK nummer 62627023
Gegevens Rechtbank:
Rechtbank Rechtbank Limburg
Rechter-commissaris mr. BRM de Bruijn
Insolventienummer F.03/18/251
Publicaties van de rechtbank:
Publicatiedatum Omschrijving Kenmerk
07-11-2018 Uitspraak faillissement op 06 november 2018 03.lim.18.251.F.1300.1.18
20-03-2019 Opheffing faillissement wegens gebrek aan baten op 19 maart 2019 03.lim.18.251.F.1316.1.19
Curator/bewindvoerder:
Naam Adres Telefoonnummer
mr. C.W.M. Slegers Postbus 270, 6000AG Weert 0495-536138
Beschikbare documenten:

Disclamer: De informatie op deze pagina wordt geleverd door het Centraal Insolventieregister. Dit register bevat de gegevens van faillissementen en surséances van betaling die in de lokale registers bij de verschillende rechtbanken worden bijgehouden. Weert de Gekste probeert de informatie volledig en correct over te nemen. We pretenderen echter niet en garanderen niet dat bovenstaande informatie compleet en up-to-date is. Weert de Gekste geeft geen garanties omtrent – en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot – de juistheid en volledigheid van de failliet en surseance-informatie op deze website.

Bovenstaand bedrijf kan inmiddels een doorstart hebben gemaakt. Voor een update van de laatste status controleer altijd de Kamer van Koophandel of het insolventieregister van de overheid.

Ga terug naar het register

Nieuwste berichten

Stenen en fossielen zoekmiddag

Open dag bij Bronsgieterij Custers

Auto rijdt boom omver in Leveroy

Nieuwe vacatures

Zorgcoördinator Ververshof

Verkoper EP:Tummers Weert