De gemeente Weert heeft de ambitie om in 2050 een energieneutrale en een klimaatbestendige, vitale stad te zijn. ...

De typische witte huizen aan de Johanna van Meursstraat vormen al jaren een bekend straatbeeld aan de rand ...